Kan mijn werkgever mij verplichten vakantie op te nemen tijdens de coronacrisis?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Door de maatregelen rondom het coronavirus is er voor wel mensen minder werk te verrichten.

Het is de bedoeling dat werkgevers en werknemers hier samen uitkomen. De werkgever kan gebruik maken van de regeling NOW, dat is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. Maar sommige werkgevers willen hun werknemers verplichten om vakantiedagen op te nemen.  

Werkgevers kunnen werknemers niet verplichten vakantie op te nemen

Een werkgever kan zijn werknemers niet verplichten om vakantie op te nemen als er door het coronavirus minder werk is. Vakantie kan in overleg worden opgenomen.

Is er door het coronavirus minder werk, of besluit de werkgever de zaak tijdelijk te sluiten? Dan is de werkgever verplicht het salaris van de werknemer door te betalen.

Op grond van de wet, 7:628 BW, behoudt de werknemer recht op loon, tenzij het risico van het niet werken voor rekening van de werknemer komt. Daarvan is geen sprake bij afname van het werk vanwege de coronacrisis.

De werkgever moet de werknemer ieder jaar in de gelegenheid stellen om vakantie op te nemen. Als hoofdregel geldt dat dit gebeurt conform de wensen van de werknemer.

Verplicht ADV-uren opnemen

De werkgever kan de werknemer wel verplichten ADV-uren te laten opnemen als er vanwege het coronavirus minder werk is. Volgens de rechtspraak is de vakantiewetgeving niet van toepassing op ADV-uren. Het is goed om na te gaan welke schriftelijke afspraken de werkgever met werknemers over ADV-uren heeft gemaakt.

Mijn geplande vakantie gaat niet door, vanwege het coronavirus. Mag ik mijn vakantiedagen intrekken?

Door het coronavirus zijn er veel reizen niet doorgegaan. De goedgekeurde vakantiedagen kan je als werknemer niet eenzijdig intrekken. Als vakantiedagen zijn vastgesteld, moet een werknemer deze in principe opnemen.

Toch kunnen er omstandigheden zijn waarin een werkgever goed werkgeverschap moet tonen en er toch aan mee moet werken. Probeert u er daarom in overleg met uw werkgever uit te komen.

Arbeidsrechtadvocaat

Wilt u meer weten over de rol van een arbeidsrechtadvocaat in Utrecht? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht om te begrijpen hoe wij u kunnen helpen. Als u ook geïnteresseerd bent in de rol van een arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam, kunt u onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam raadplegen.

Neem vrijblijvend contact op met een arbeidsrecht advocaat van Joosten Advocaten. We geven helder en concreet advies.

Dit artikel is onderdeel van een serie artikelen over de coronacrisis en het arbeidsrecht. Bekijk de pagina Coronadossier voor meer artikelen.