Langdurige ziekte: dit zijn de regels rondom arbeidsongeschiktheid

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Als u in loondienst werkt en ziek wordt, dan heeft u volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) de eerste 2 jaar recht op een doorbetaling van minimaal 70% van uw loon.

Als in deze periode sprake blijkt te zijn van dreigend langdurig verzuim, dan krijgen werknemer en werkgever te maken met een re-integratietraject. Het doel van deze re-integratie is om de werknemer weer zo snel mogelijk (deels) aan het werk te krijgen. Dit kan ook betekenen dat de werknemer een andere functie binnen het bedrijf moet uitoefenen.

In veel gevallen komt de werknemer na verloop van tijd dus gewoon weer terug op de werkvloer. Soms komt het voor dat u als werknemer, ondanks alle inspanningen van het re-integratie-traject, niet binnen die 2 jaar weer aan het werk kunt. U kunt dan (deels) arbeidsongeschikt worden verklaard.

UWV bepaalt mate van arbeidsongeschiktheid

Na 88 weken ziekte ontvangen u en uw werkgever een brief over de aanvraag WIA. Als u deze aanvraag binnen vier weken indient, bepalen de arts en de arbeidsdeskundige van het UWV de mate van arbeidsongeschiktheid.

Als uw arbeidsongeschiktheid minimaal 35% is en u met werken niet meer dan 65% van uw oude loon kunt verdienen, dan heeft u recht op een WIA-uitkering. Dit is een uitkering op grond van de WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld.

Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen:

  1. De WGA-uitkering: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.
  2. De IVA-uitkering: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

Heeft het UWV beslist dat u geen WIA-uitkering krijgt? Ga dan er niet te snel mee akkoord. Wij leggen u uit waarom:

Minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard

Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent verklaard, dan heeft u geen recht op WIA. Dit betekent dat u in principe in dienst blijft bij uw werkgever. Na 2 jaar ziekte vervalt echter de ontslagbescherming. Een werkgever kan vanaf dan een ontslagaanvraag doen bij het UWV.

Dit betekent niet dat het UWV ook daadwerkelijk toestemming voor ontslag zal geven. Daarnaast heeft u bij een ontslag na 2 jaar ziekte wel gewoon recht op een transitievergoeding.

Tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt verklaard

Bij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid heeft u als werknemer recht op een aanvullende WGA-uitkering. Daarnaast blijft u, indien hier mogelijkheden voor zijn, gedeeltelijk in loondienst bij uw werkgever. Als dit niet mogelijk is, kan er een ontslagprocedure worden gestart waardoor u daarna mogelijk recht heeft op een WW-uitkering.

Meer dan 80% arbeidsongeschikt verklaard

Als u voor meer dan 80% arbeidsongeschikt wordt verklaard, dan bent u in principe volledig arbeidsongeschikt. Als er sprake is van een zeer kleine kans op herstel, dan heeft u recht op een IVA-uitkering. Met deze uitkering is het inkomen minstens 75% van het laatstverdiende gemiddelde jaarloon. Dit inkomen ontvangt u tot u de AOW-leeftijd bereikt.

Is er sprake van een redelijke kans op herstel? Dan bent u tijdelijk arbeidsongeschikt en ontvangt u een WGA-uitkering. Dit is de eerste 2 maanden 75% van het laatstverdiende gemiddelde loon en vanaf de derde maand nog 70%.

Arbeidsrechtadvocaat

Heeft u nog vragen over dit artikel? Of houdt uw werkgever zich niet aan al zijn verplichtingen tijdens uw ziekte? Neem vrijblijvend contact op met een advocaat van Joosten Advocaten. We geven helder en concreet advies.