Letselschade met terugwerkende kracht: kun je alsnog iemand aansprakelijk stellen?

Floortje Bol Juridisch medewerker

Als u letselschade oploopt door een ongeval, mishandeling of medische misser, dan is meestal direct duidelijk waar de letselschade uit bestaat. Soms openbaren klachten zich echter pas veel later. Vooral emotionele en psychische klachten komen vaak pas later aan het licht.

U vraagt zich dan misschien af of u met terugwerkende kracht iemand aansprakelijk kunt stellen voor uw geestelijke of lichamelijke schade. 

In deze blog geven lichten wij toe

  1. hoe u iemand aansprakelijk stelt,
  2. of het mogelijk is om ook achteraf iemand aansprakelijk te stellen,
  3. en hoe u verjaring tegen kunt houden.

1. Wanneer is iemand aansprakelijk?

Om iemand anders aansprakelijk te kunnen stellen, moet er sprake zijn van een veroorzaker van uw letselschade. In de wet en rechtspraak is namelijk geregeld dat men de schade die aan een ander wordt toegebracht moet vergoeden.

Wanneer iemand aansprakelijk is, leest u bij onze veelgestelde vragen: aansprakelijkheid: wanneer is iemand aansprakelijk?

Hoe stel ik iemand aansprakelijk?

Om iemand aansprakelijk te kunnen stellen, moet er dus een veroorzaker zijn. Ook heeft u de contactgegevens van deze tegenpartij nodig. Daarnaast is bewijsmateriaal nodig, zoals foto’s van het ongeval en een medisch dossier, om te kunnen bewijzen dat de klachten door de tegenpartij zijn veroorzaakt.

Om deze redenen is het altijd belangrijk om direct na een ongeval de contactgegevens van de betrokken partijen te noteren. Zelfs als u op dat moment weinig of geen klachten ervaart. Ook is het verstandig om direct na een ongeval een (huis)arts te bezoeken.

Is de veroorzaker niet bekend, bijvoorbeeld omdat deze na een verkeersongeval is doorgereden? Dan kunt u in sommige gevallen via het Waarborgfonds Motorvoertuigen uw schade verhalen. Lees ook: Letselschade zonder dader: kun je alsnog iemand aansprakelijk stellen?

2. Iemand achteraf aansprakelijk stellen

Als u pas later klachten ondervindt of de dader van een ongeval pas later wordt gevonden, dan kunt u achteraf nog steeds de tegenpartij aansprakelijk stellen. Er geldt een algemene verjaringstermijn van vijf jaar. Dit betekent dat u binnen vijf jaar na de gebeurtenis de schadeveroorzaker aansprakelijk moet stellen.  

Verjaring van medische fout

Bij een medische fout kan dit anders liggen als de klachten zich pas (veel) later na de verkeerde ingreep/ behandeling openbaren. In deze gevallen begint de verjaringstermijn van vijf jaar te lopen vanaf het moment dat u bekend bent geworden (of redelijkerwijs bekend had kunnen worden) met de schade.

Voor verkeersongevallen en ongevallen in het openbaar vervoer gelden andere verjaringstermijnen.

Lees ook: verjaring bij letselschade; wanneer verjaart de schade?

3. Verjaring stuiten

Als u na het aansprakelijk stellen van een tegenpartij ook in de toekomst nog schade verwacht, dan is het verstandig om te voorkomen dat de verjaringstermijn afloopt. Dit doet u door tijdig een stuitingsbrief te sturen naar de betalende verzekeraar.

Een stuitingsbrief is een aangetekende brief waarin u de verjaring van de schadeclaim “stuit”, oftewel een halt toeroept. Als het om een arbeidsongeval gaat, dan moet u de stuitingsbrief ook naar de aansprakelijke werkgever sturen.

Letselschadeadvocaat

Als u te maken krijgt met letselschade is het verstandig om zo snel mogelijk een letselschadeadvocaat in te schakelen. Ook wanneer uw klachten zich pas later kenbaar hebben gemaakt, kunt u zich tot een advocaat wenden.

Joosten Advocaten kan u helpen met het vaststellen van de aansprakelijkheid en het verhalen van de schade. Neem gerust contact op voor een gratis persoonlijk advies.