Nieuwe kantonrechtersformule in de maak

Alex Verhoeven Advocaat letselschade, mede-oprichter

Er liggen voorstellen van de minister van Sociale Zaken om het ontslagrecht te veranderen. Het huidige systeem bevat volgens deskundigen grote onrechtvaardigheden.

In het huidige systeem mag een werkgever kiezen of hij de werknemer via het UWV of via de kantonrechter wil ontslaan. Bij de kantonrechter krijgt de werknemer een ontslagvergoeding (op basis van de kantonrechtersformule), bij het UWV niet. Wel kan de werknemer die via het UWV is ontslagen, zijn ontslag aanvechten bij de rechter. Als het ontslag kennelijk onredelijk is, kan de werknemer alsnog een vergoeding krijgen. Deze is echter over het algemeen lager dan de vergoeding die de werknemer zou krijgen indien het ontslag meteen via de kantonrechter zou zijn gelopen.

De kantonrechters willen het verschil in vergoeding gaan aanpakken. Zij zijn bezig met het ontwikkelen van één formule voor alle ontslagzaken. Uitgangspunt is de schade die de werknemer door het ontslag lijdt. Is er grote kans dat de werknemer snel weer een baan zal vinden, dan zal de vergoeding lager zijn dan wanneer de kans op een nieuwe baan erg laag is. Deze regeling zal waarschijnlijk voordelig uitpakken voor lageropgeleiden.

De verwachting is dat de nieuwe regel dit najaar klaar zal zijn en meteen in de praktijk zal worden gebracht.