Ontslag na een uit de hand gelopen bedrijfsuitje: mag dat?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Een fijne onderlinge sfeer op de werkvloer tussen collega’s draagt over het algemeen vaak bij aan positieve resultaten van een bedrijf. Veel bedrijven investeren daarom ook in het creëren van een band tussen werknemers, bijvoorbeeld door borrels, etentjes of zelfs vakanties met het bedrijf.

Deze evenementen vinden vaak plaats in uw eigen tijd. Maar betekent dat automatisch ook dat u geen rekening hoeft te houden met uw werkgever in relatie tot uw gedrag? En mag u ontslagen worden na uw gedrag tijdens een bedrijfsuitje? U leest er meer over in dit blog.

Bedrijfsuitjes

Zoals eerder gesteld worden er doorgaans veel bedrijfsuitjes georganiseerd door bedrijven, om een goede werksfeer te creëren en werknemers te enthousiasmeren. Deze uitjes vinden over het algemeen niet plaats op de werkplek zelf en na werktijd. Dan rest de vraag of gedragingen tijdens deze uitjes worden gezien als het niet nakomen van de gedragsregels en aanleiding kunnen zijn voor waarschuwingen of zelfs ontslag.

Het antwoord daarop is ja. Waar een werkgever doorgaans aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door een werknemer, kan een werknemer ook verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van zijn of haar gedrag tijdens een bedrijfsuitje.

Alcoholgebruik tijdens bedrijfsuitje

In veel gevallen is overmatig alcoholgebruik een aanleiding van wangedrag tijdens bedrijfsuitjes. Dit resulteert in bijvoorbeeld seksueel overschrijdend gedrag of agressie. Ook dan kan een werknemer verantwoordelijk worden gehouden voor zijn of haar gedrag, ook al vindt het buiten werktijd plaats.

Overigens geldt nog steeds een verplichting voor de werkgever om te allen tijde een veilige omgeving voor werknemers te creëren, dus ook tijdens een bedrijfsuitje. Het is aan de werkgever om maatregelen te treffen, die voorkomen dat een situatie escaleert. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een toezichthouder die niet drinkt, of de keuze om helemaal geen alcohol te schenken.

Voorbeeldfunctie

Mocht het tot een ontslag komen, dan kan een werknemer ervoor kiezen om het ontslag aan te vechten. Als werknemer schakelt u dan een arbeidsrechtadvocaat in. Samen stapt u dan eventueel naar een rechter. De rechter oordeelt uiteindelijk of het ontslag wel of niet terecht was.

Een belangrijk aspect waar een rechter naar kijkt is de functie en verantwoordelijkheid van de medewerker. Van een werknemer in leidinggevende functie kan in sommige gevallen meer verantwoordelijkheid verwacht worden dan een junior medewerker.

Arbeidsrechtadvocaat Amsterdam en Utrecht

In veel gevallen is het inzetten van een arbeidsrechtadvocaat genoeg om met uw werkgever tot overeenstemming te komen, en komt het niet tot een rechtszaak.

Bent u op zoek naar juridische expertise op het gebied van arbeidsrecht in Utrecht? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht voor meer informatie over hoe wij u kunnen bijstaan. Bent up op zoek naar juridische ondersteuning in Amsterdam? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam.

De arbeidsrechtadvocaten van Joosten Advocaten komen op voor werknemers. Wij zetten ons enkel in voor de belangen van de werknemers, niet voor werkgevers. Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvend advies of een kennismaking.