Het overtreden van gedragsregels: reden voor ontslag?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Het invoeren van gedragsregels binnen een bedrijf is bedoeld om een prettige en veilige werksfeer en een productieve werkomgeving te creëren voor alle werknemers. Aan de hand van gedragsregels wordt beschreven wat het gewenste gedrag is binnen het bedrijf. U kunt hierbij denken aan kledingvoorschriften, een verbod tot het gebruik van alcohol en drugs en regels over privégebruik van internet onder werktijd.

De gedragsregels worden meestal opgenomen in een zogenaamd gedragscode of in een personeelshandboek. De gedragsregels mogen niet discriminerend zijn.

Is het overtreden van gedragsregels reden voor ontslag?

Overtreden gedragscode

Als een werknemer de gedragsregels overtreedt, dan zal hij of zij over het algemeen eerst gewaarschuwd worden. Als het overtreden van gedragsregels bovendien vaker voorkomt, dan zal de werknemer hier tijdens de beoordelingsgesprekken op gewezen worden. Daarnaast kan een werknemer tijdelijk geschorst worden.

Als de werknemer zijn of haar houding ondanks waarschuwingen en negatieve beoordelingen niet verandert, dan kan de werkgever overgaan op een meer drastische maatregel, zoals ontslag.

Ontslag door overtreden gedragsregels

Het overtreden van gedragsregels kan een reden zijn voor ontslag, maar hiervoor geldt dat de werkgever voldoende (schriftelijk) gewaarschuwd moet zijn.

Het kan ook zo zijn dat de overtreding dermate ernstig is dat er direct kan worden overgegaan op ontslag op staande voet.

Voorbeelden van ernstige overtredingen zijn:

  • Het fysiek of mentaal mishandelen van een andere werknemer
  • Het schenden van een geheimhoudingsplicht
  • Fysieke handelingen met seksuele bedoelingen

Een ontslag op staande voet heeft grote gevolgen voor de werknemer. Het dienstverband eindigt direct, waardoor de werknemer geen recht meer heeft op werk en loon. Daarnaast komt de werknemer ook niet in aanmerking voor een uitkering, omdat er sprake is van verwijtbare werkeloosheid.

Bewijsmateriaal door werkgever

Voordat u als werkgever over kunt gaan tot ontslag, is het belangrijk dat u bewijsmateriaal verzamelt waarmee u kunt aantonen dat de werknemer de gedragsregels heeft geschonden.

Daarnaast is het van belang dat u kunt bewijzen dat de werknemer op de hoogte was van de gedragsregels. Hiervoor kunt u bij indiensttreding elke werknemer laten tekenen voor kennisname of ontvangst van de gedragsregels.

Als u twijfelt of het ontslag rechtvaardig is, dan is het verstandig om juridisch advies in te winnen. Een onterecht ontslag van een werknemer kan u namelijk veel geld kosten.

Arbeidsrechtadvocaat Utrecht en Amsterdam

Meer weten over ontslag bij het overtreden van gedragsregels of heeft u rechtelijk advies nodig?

Neem dan contact op met een arbeidsrecht advocaat van Joosten Advocaten in Utrecht en Amsterdam.