Ontslag op staande voet door fraude: mag dit zomaar?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Een ontslag op staande voet door een werkgever is enkel mogelijk als het ontslag voldoet aan strikte eisen. Zo moet er sprake zijn van een dringende reden die het ontslag op staande voet rechtvaardigt.

Een van die redenen is ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Onder verwijtbaar handelen kunt u denken aan onacceptabele uitlatingen op social media, seksuele intimidatie, geweld, alcoholgebruik, maar ook aan fraude.

Wanneer is ontslag op staande voet door fraude terecht?

Wat betekent fraude?

Fraude is een verzamelnaam voor verschillende vormen van bedrog en oplichting.

Fraude is een van de meest voorkomende redenen voor een ontslag op staande voet. Voorbeelden van fraude op het werk zijn:

  • Onterecht ingediende declaraties
  • Vals opgeven van gewerkte uren
  • Het meenemen van producten of goederen zonder toestemming

Een werkgever kan niet zomaar iemand beschuldigen van fraude. Hiervoor moeten bewijzen geleverd worden. U kunt hierbij denken aan getuigenverklaringen of videobeelden.

Als een werkgever een controle wil uitvoeren, dan zal hij hierbij rekening moeten houden met de privacy van zijn werknemers. Bovendien dienen bepaalde controles te worden aangekondigd. Het is daarom niet mogelijk om iemand op staande voet te ontslaan op basis van slechts een vermoeden van fraude.

Fraude bewijzen

Voordat een werkgever over kan gaan tot ontslag zal hij eerst onderzoek moeten doen en bewijsmateriaal moeten verzamelen. De feiten moeten worden vastgelegd en er moet bepaald worden of er sprake is van juridische redenen voor ontslag. Het advies van een arbeidsrechtadvocaat kan daarom gewenst zijn.

De werkgever kan ervoor kiezen om tijdens het onderzoek de werknemer te horen en zelfs te schorsen, maar dit hoeft niet. Afhankelijk van de ernst van de fraude, kan hij er ook voor kiezen juist te wachten met het informeren of schorsen tot er voldoende bewijs is.

Ontslag op staande voet heeft ernstige gevolgen

Een ontslag op staande voet hoeft niet direct de eerste maatregel te zijn als er bewijzen zijn voor fraude. Vaak heeft het plegen van fraude door een werknemer een bepaalde oorzaak. U kunt hierbij denken aan financiële problemen, groepsdruk of ontevredenheid in het werk. Daarnaast kan er binnen fraude onderscheid gemaakt worden tussen lichte vergrijpen en ernstige vergrijpen. 

Een ontslag op staande voet heeft ernstige (financiële) gevolgen voor een werknemer. Voordat u als werkgever overgaat tot ontslag op staande voet, is het daarom aan te raden om eerst het gesprek met de werknemer aan te gaan en een onderzoek in te stellen naar de onregelmatigheden. Wellicht is een waarschuwing voldoende of kunt u een andere regeling met de werknemer treffen.

Rechtelijk advies bij fraude

Meer weten over ontslag op staande voet bij fraude of heb je rechtelijk advies nodig? Neem contact op met een arbeidsrecht advocaat van Joosten Advocaten in Utrecht en Amsterdam.