Op staande voet ontslagen na diefstal: terecht?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Ontslag op staande voet is een zware maatregel. Een werkgever mag niet zomaar een werknemer op staande voet ontslaan: hier is een dringende reden voor nodig.

De afgelopen maanden zijn een aantal ontslagzaken in het landelijke nieuws gekomen, waarbij de rechter heeft geoordeeld dat het ontslag onterecht was. Deze medewerkers werden door hun werkgever van diefstal beschuldigd, maar de omstandigheden gaven de rechter voldoende argumenten om dit niet als geldige reden tot ontslag te zien. Het aanvechten van een ontslag kan dus zeker een effect hebben.

Ontslag op staande voet na diefstal in het nieuws

De zaken die in het nieuws raakten gingen alleen om diefstal. Bijvoorbeeld de medewerker van een grote retailketen die op staande voet ontslagen worden om het meenemen van een plastic tasje (a 3 cent). Ook de medewerker van een vastgoedbedrijf die een zonnebril van zijn directeur in gebruik had genomen en hierom ontslagen werd heeft zijn gelijk gehaald, net als de beveiliger die ontslagen werd na het niet-afrekenen van een product bij een zelfscankassa, na zijn dienst op Schiphol.

In eerste instantie lijken deze diefstallen lichte vergrijpen te zijn. Toch is elke vorm van diefstal strafbaar: ook voor het wegnemen van goederen met maar weinig financiële waarde kan een sanctie terecht zijn.

Ontslag op staande voet

Een werkgever kan u op staande voet ontslaan wanneer u schuldig bent aan ernstig verwijtbaar handelen. Onder het ernstig verwijtbaar handelen vallen zaken als mishandeling, bepaalde vormen van werkweigering en ook diefstal. Het ontslag op staande voet is dan ook een van de zwaarste maatregelen die een werkgever kan nemen.

Wanneer u op staande voet ontslagen wordt, is het altijd verstandig advies in te winnen van een arbeidsrechtadvocaat. Het ontslag op staande voet is een gecompliceerde maatregel. Er bestaat een kans dat een advocaat u kan helpen met het succesvol aanvechten van een ontslag.

Onterecht ontslag op staande voet na diefstal

Het plegen van diefstal kan een terechte reden zijn voor ontslag op staande voet. Toch blijkt in bovenstaande voorbeelden dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn.  Wanneer de rechter besluit dat een ontslag onterecht is geweest, kan dit verschillende redenen hebben.

Vaak spelen de achtergrond van het slachtoffer en de omstandigheden in het bedrijf een grote rol. Van een werknemer mag worden verwacht dat hij of zij weet wat toegestaan is, en van een werkgever wordt verwacht dat hij of zij de werknemer wijst op wat de regels binnen de organisatie zijn.

Schakel hulp in van een advocaat arbeidsrecht

Wanneer een werkgever dreigt met ontslag of u zelfs op staande voet ontslaat, is snelle actie geboden. Er gelden strenge eisen voor het toepassen van een ontslag op staande voet.

Accepteer uw ontslag nooit zomaar en schakel de hulp van een arbeidsrecht advocaat in om u te verweren.

Joosten Advocaten in Amsterdam en Utrecht

Als u meer wilt weten over arbeidsrecht in Utrecht, bekijk ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht voor gedetailleerde informatie. Zoekt u meer informatie over arbeidsrecht in Amsterdam? Lees dan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam.

Neem vrijblijvend contact op met een arbeidsrechtadvocaat van Joosten Advocaten. Ook op andere vragen over ontslag en uw rechten kunnen wij u helder en concreet advies geven.