Relatiebeding of concurrentiebeding: wat is het verschil?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Het concurrentiebeding in uw arbeidsovereenkomst kan ervoor zorgen dat u niet mag gaan werken bij de concurrenten van uw ex-werkgever. Het relatiebeding verbiedt om bij relaties van uw ex-werkgever aan de slag te gaan.

Concurrentiebeding of relatiebeding?

Beide bedingen kunnen worden opgenomen in een arbeidscontract. De bedingen zijn bedoeld om een werkgever te beschermen. Wanneer een werknemer ontslag neemt en met zijn kennis van het bedrijf bij een concurrent gaat werken, kan dit de organisatie schaden.

Dit geldt ook wanneer een werknemer aan de slag gaat voor een relatie. De opgedane kennis bij de (oud)-werkgever kan ook toegepast worden bij een leverancier of klant, wat het bedrijf kan schaden.

Een ander risico is het overnemen van klanten of relaties naar de nieuw werkgever. Ook hiertegen beschermt een relatiebeding.

De bedingen zijn beiden bedoeld om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Toch zijn ze beiden verschillend. We benoemen de verschillen:

Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding in een arbeidscontract verbiedt werknemers om na hun contract te gaan werken bij concurrenten van de werkgever. Dit is vaak geldig tot enkele jaren na afloop van het contract. Op het overtreden van een concurrentiebeding kunnen boetes staan.

In het concurrentiebeding staat omschreven wie de concurrenten zijn, of welk type bedrijf tot concurrent gerekend wordt. Het starten van een nieuw bedrijf kan zo mogelijk ook onder het concurrentiebeding vallen.

Een concurrentiebeding mag niet zomaar worden toegepast: een werkgever moet aan verschillende voorwaarden voldoen om een concurrentiebeding in het contract op te nemen.

In een concurrentiebeding zijn ook vaak afspraken opgenomen die bij een relatiebeding horen, zoals afspraken over het al dan niet meenemen van klanten.

Relatiebeding

Een relatiebeding kan worden beschouwd als een lichtere vorm van het concurrentiebeding. In het relatiebeding wordt een verbod gesteld op samenwerkingen met relaties van de werkgever, na afloop van het arbeidscontract. Onder relaties vallen met name klanten en leveranciers van een werkgever. Concurrenten worden niet als relatie beschouwd.

Het relatiebeding weerhoudt u niet van een dienstverband bij een concurrent, of het zelf opstarten van een bedrijf in het vakgebied.

Gevolgen van een relatie- of concurrentiebeding

Wanneer er een beding in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen verkleint u dit voor u de opties bij het zoeken naar een nieuwe baan. Dit kan soms leiden tot lastige situaties. Redelijkheid voor beide partijen is belangrijk. Een beding in het contract is dus ook niet altijd rechtsgeldig.

Concurrentiebeding versus relatiebeding

Een concurrentiebeding is een zwaardere maatregel dan het relatiebeding. Hierom kunt u uw werkgever verzoeken het concurrentiebeding om te zetten naar een relatiebeding. Lees dan ons artikel: concurrentiebeding omzetten naar relatiebeding.

Relatiebeding of concurrentiebeding aanvechten?

Wilt u graag dat het concurrentiebeding komt te vervallen of omgezet wordt naar een relatiebeding, maar komt u er met uw werkgever niet uit? Dan kunt u een kort geding starten en de zaak voorleggen aan de rechter. Het is verstandig om eerst juridisch advies in te winnen bij een arbeidsrechtadvocaat.

Neem contact op met een arbeidsrechtadvocaat

Heeft u juridische ondersteuning nodig op het gebied van arbeidsrecht in Utrecht? Lees dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht om te ontdekken hoe wij u kunnen bijstaan. Als u ook geïnteresseerd bent in juridische ondersteuning in Amsterdam, kunt u onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam bekijken.

De arbeidsrecht advocaten van Joosten Advocaten staan zowel werknemers als werkgevers bij. Wij helpen u graag. Neem contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.