Risicoaansprakelijkheid bij kinderen: verschillen per leeftijdsgroep

Floortje Bol Juridisch medewerker

Het is niet ongebruikelijk dat kinderen onbedoeld schade veroorzaken, bijvoorbeeld door het gooien van een bal door een raam of het omverrennen van een fietser. Wanneer kinderen schade veroorzaken, kan dit voor ouders juridische gevolgen hebben.

Zij zijn namelijk in sommige gevallen aansprakelijk voor de schade die hun spelende kinderen hebben aangericht. Dit noemen we risicoaansprakelijkheid. In dit artikel gaan we dieper in op wat risicoaansprakelijkheid precies inhoudt voor ouders en verzorgers.

Verschil risicoaansprakelijkheid en schuldaansprakelijkheid

Er bestaat een belangrijk verschil tussen schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid. Bij schuldaansprakelijkheid gaat het om de vraag of iemand verwijtbaar gehandeld heeft. De persoon die schade veroorzaakt heeft, is aansprakelijk wanneer hij of zij een fout heeft gemaakt of onzorgvuldig heeft gehandeld.

Risicoaansprakelijkheid houdt in dat ouders aansprakelijk zijn voor de schade die hun kind veroorzaakt, ook al hebben zij zelf geen schuld aan het ontstaan van die schade. Dit is gebaseerd op het idee dat ouders verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun kinderen en dat zij daarom moeten instaan voor de schade die hun kinderen aanrichten.

Risicoaansprakelijkheid per leeftijdsgroep

De mate waarin een ouder of verzorger aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade van het kind hangt af van de leeftijd. Hoe jonger het kind, hoe minder het kind in staat is om de gevolgen van diens acties goed in te schatten.

Bij oudere kinderen, zoals tieners, kan de risicoaansprakelijkheid verminderen naarmate het kind meer verantwoordelijkheid krijgt en zelfstandiger wordt. In de volgende alinea’s gaan we dieper in op de mate waarin een ouder of verzorger verantwoordelijk is voor de schade van het kind.

Kinderen jonger dan 14 jaar

Voor kinderen jonger dan 14 jaar geldt een bijzondere regeling. Zij zijn namelijk niet aansprakelijk voor de schade die zij veroorzaken, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Dit betekent dat ouders of verzorgers in beginsel aansprakelijk zijn voor de schade die hun kind veroorzaakt.

In deze leeftijdsgroep wordt onderscheid gemaakt tussen een actieve actie en nalatigheid. Een kind en diens ouder kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor een situatie waarbij een kind niets doet, waar wel een actie uitgevoerd had moeten worden. 

Een voorbeeld van deze regeling is wanneer een kind door een ruit trapt. De eigenaar van het huis kan de kosten voor het vervangen van de ruit verhalen op de ouders of verzorgers van het kind.

Kinderen tussen 14 en 16 jaar

Voor kinderen van 14 en 15 jaar zijn de ouders en voogden niet alleen verantwoordelijk voor de onrechtmatige gedragingen van het kind, maar ook voor ‘nalaten’. Denk hierbij aan een kind dat geen actie verricht wanneer dit wel zou moeten.

Er geldt echter wel een uitzondering als de ouder kan aantonen dat hij/zij voldoende toezicht heeft gehouden en alles heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem/haar kon worden verwacht om de schade te voorkomen.

16 jaar en ouder

Vanaf 16 jaar worden kinderen gezien als volwassenen en zijn zij volledig aansprakelijk voor de schade die zij veroorzaken. In deze situatie zijn de ouders of verzorgers alleen aansprakelijkheid voor het niet voorkomen van onrechtmatige daden van het kind, of het uitlokken.

Juridisch advies nodig?

Wilt u meer weten over aansprakelijkheid bij kinderen en wat uw rechten en plichten zijn als ouder of verzorger? Neem dan gerust contact op met Joosten Advocaten voor deskundig advies. Onze ervaren letselschadeadvocaten staan klaar om u te helpen en te adviseren bij al uw vragen en juridische kwesties.