Seksuele intimidatie op het werk: wat zijn mijn rechten?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

De #MeToo-beweging en beschuldigingen richting BN’ers binnen bijvoorbeeld The Voice, heeft iedereen de afgelopen jaren scherp gezet op het gebied van seksuele intimidatie. Zo ook op de werkvloer.

Hoewel seksuele intimidatie op de werkvloer verboden is, komt het nog altijd vaak voor. Vrouwen krijgen er vaker mee te maken dan mannen. Maar wat zijn uw rechten als dit voorkomt?

Wat is seksuele intimidatie?

Seksuele intimidatie is een vorm van ongewenst gedrag die een seksueel karakter heeft. U kunt hierbij denken aan bepaalde opmerkingen of (fysieke) handelingen met seksuele bedoelingen.

Seksuele intimidatie wordt bij een ernstige vorm beschouwd als een geldige ontslaggrond voor een ontbindingsverzoek van de werkgever.

Verwijtbaar handelen of nalaten

Seksuele intimidatie valt onder de noemer ‘verwijtbaar handelen of nalaten’.

Onder deze noemer vallen ook diverse andere gedragingen, zoals:

  • Onacceptabele uitlatingen op social media
  • Geweld
  • Alcoholgebruik

Bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer, zoals seksuele intimidatie op het werk, kan een werkgever besluiten om de werknemer op staande voet te ontslaan. Dit heeft grote gevolgen voor een werknemer, omdat hij of zij beoordeeld kan worden als verwijtbaar werkloos.

Als er sprake is van verwijtbare werkloosheid, heeft u geen recht op een WW-uitkering. Bovendien verliest u bij ontslag op staande voet direct uw inkomen.

Indien u uzelf schuldig maakt aan seksuele intimidatie, loopt u dus het risico om uw baan en zelfs direct uw inkomen te verliezen.

Seksuele intimidatie op de werkvloer

Wat kunt u doen als u slachtoffer bent van seksuele intimidatie op de werkvloer?

Indien u slachtoffer bent van seksuele intimidatie, dient u zo snel mogelijk actie te ondernemen. Seksuele intimidatie kan namelijk grote gevolgen hebben voor uw psychische gezondheid en zelfs leiden tot arbeidsongeschiktheid.

Indien een collega u seksueel intimideert, dan kunt u allereerst hem of haar hierop aanspreken. Mogelijk is hij of zij zich niet bewust van het gedrag en is een gesprek voldoende om het ongewenste gedrag te stoppen.

Meld seksuele intimidatie of doe aangifte

Vindt u het moeilijk om iemand op seksuele intimidatie aan te spreken? Of stopt de intimidatie na het gesprek niet? Dan dient u het ongewenste gedrag te melden aan uw werkgever, vertrouwenspersoon of bedrijfsarts.

Uw werkgever dient te zorgen voor een veilige werkplek en moet daarom na een melding passende maatregelen nemen om het gedrag van de dader te stoppen. Dit kan bijvoorbeeld een waarschuwing zijn of een schorsing. In ernstige gevallen kan het gedrag leiden tot een ontslag. De dader moet van tevoren wel de mogelijkheid krijgen om de klacht in te zien en hierop te reageren.

Als er sprake is van verkrachting of aanranding, dan dient u direct aangifte te doen bij de politie.

Arbeidsrecht advocaat in Utrecht en Amsterdam

Bent u slachtoffer van seksuele intimidatie op het werk? En wilt u meer weten over uw rechten? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht om te begrijpen hoe wij u kunnen helpen. Als u ook geïnteresseerd bent in de rol van een arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam, kunt u onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam raadplegen.

Neem contact op met een van onze arbeidsrecht specialisten. Vul het contactformulier in of bel voor vrijblijvend advies naar 020 – 330 79 50.