Spoor 2 traject: wat is het? 

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Een Spoor 2 traject is een re-integratietraject dat wordt ingezet wanneer een werknemer langdurig ziek is en er twijfels zijn of de werknemer kan terugkeren naar de oorspronkelijke functie binnen hetzelfde bedrijf. In dit blog geven we een uitleg van het Spoor 2 traject, en gaan we dieper in op het salaris traject tijdens een Spoor 2 traject. We leggen uit wanneer het Spoor 2 traject stopt en of je een Spoor 2 traject kunt weigeren.

Wat is een Spoor 2 traject?

Het Spoor 2 traject, vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter in Nederland, treedt in werking wanneer uit het Spoor 1 traject betwijfeld wordt of re-integratie binnen de huidige organisatie haalbaar is. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet er altijd eerst bekeken worden of de werknemer terug kan keren bij zijn huidige werkgever; dit wordt ook wel een Spoor 1 traject genoemd. 

Wanneer stopt een Spoor 2 traject?

Het einde van een Spoor 2 traject is afhankelijk van verschillende factoren. Over het algemeen stopt een Spoor 2 traject wanneer de zieke werknemer succesvol is gere-integreerd in passend werk buiten de huidige werkgever. Dit kan bijvoorbeeld bij een andere werkgever zijn of in een aangepaste functie die beter aansluit bij de mogelijkheden van de werknemer.

Salaris tijdens een Spoor 2 traject

In de meeste gevallen behoudt de werknemer het recht op salaris tijdens het traject, al kunnen de specifieke voorwaarden verschillen. Het is belangrijk om te weten dat het salaris vaak wordt voortgezet, zelfs als de werknemer tijdelijk ander werk verricht tijdens het Spoor 2 traject.

Uitleg Spoor 2 traject: procedure

Het Spoor 2 traject begint met een arbeidsdeskundig onderzoek. Een arbeidsdeskundige kan worden ingeschakeld om de belastbaarheid en geschiktheid van de werknemer voor ander werk te onderzoeken. Daarnaast wordt er vaak een re-integratiebureau ingeschakeld om de werknemer te begeleiden bij het vinden van passend werk buiten de huidige werkgever. 

Als er is vastgesteld dat het Spoor 2 traject van start gaat, begint de werknemer aan zijn zoektocht naar passend werk buiten de huidige werkgever. Het re-integratiebureau biedt begeleiding bij het sollicitatieproces, trainingen en ondersteuning bij het vinden van geschikte vacatures. Wanneer de werknemer succesvol is gere-integreerd in ander werk, wordt dit vastgelegd en volgt er een evaluatie om te beoordelen of het nieuwe werk aansluit bij de mogelijkheden van de werknemer en of verdere begeleiding nodig is. 

Het Spoor 2 traject eindigt wanneer de werknemer duurzaam is gere-integreerd, wat betekent dat hij of zij in staat is om op lange termijn te werken in het nieuwe arbeidsproces.

Kun je een Spoor 2 traject weigeren?

In principe is het niet toegestaan om een Spoor 2 traject zonder goede reden te weigeren, omdat het onderdeel uitmaakt van het re-integratieproces zoals vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter in Nederland. Deze wet verplicht zowel de werkgever als de werknemer om zich in te spannen voor een succesvolle re-integratie.

Er zijn echter situaties waarin een werknemer gegronde redenen kan hebben om -bepaalde aspecten van het Spoor 2 traject- te willen weigeren. Een werknemer zou een Spoor 2 traject bijvoorbeeld kunnen weigeren op grond van medische redenen, oneigenlijk gebruik of zwaarwegende persoonlijke omstandigheden. 

Het is belangrijk om in gesprek te gaan met de werkgever en eventueel een bedrijfsarts om de situatie te bespreken. Weigering zonder goede reden kan gevolgen hebben voor de uitkering en kan leiden tot juridische complicaties.

Neem contact op met Joosten Advocaten

Wilt u meer weten over het Spoor 2 traject, als werknemer of als werkgever? Neem contact op met de advocaten van Joosten Advocaten. We helpen u graag.