Hoe wordt de transitievergoeding berekend bij een nul-urencontract?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Een nul-urencontract is een speciaal arbeidscontract waarbij vooraf geen afspraken worden gemaakt over hoeveel uren de werknemer dient te werken. Het contract kan zowel voor bepaalde als onbepaalde tijd worden afgesloten.

Met een nul-urencontract wordt u enkel betaald voor de uren die u daadwerkelijk werkt. U ontvangt dus geen vast maandsalaris. Het voordeel voor de werkgever is dat werknemers flexibel kunnen worden ingezet.  Een werknemer met een nul-urencontract heeft na 6 maanden recht op een vast aantal uren.

Met een nul-urencontract kunt u net als met elk ander arbeidscontract in aanmerking komen voor transitievergoeding

Hoe wordt transitievergoeding berekend bij een nul-urencontract? U leest het in deze blog.

Wanneer recht op transitievergoeding bij 0-urencontract?

Voorheen had u recht op een transitievergoeding als u ontslag kreeg na minimaal 2 jaar dienstverband. Door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is sinds 1 januari 2020 echter een belangrijke wijziging in werking getreden. Werknemers hebben vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding als de overeenkomst op initiatief van de werkgever eindigt.

Dit geldt voor iedere arbeidsovereenkomst sinds 2020, dus ook bij contracten zonder vast aantal arbeidsuren, zoals het nul-urencontract.

Indien u rechtsgeldig op staande voet bent ontslagen, heeft u in beginsel geen recht op transitievergoeding.

In de onderstaande video legt gespecialiseerd arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen uit waar u rekening mee moet houden bij transitievergoedingen.

Berekening transitievergoeding 2021

De transitievergoeding werd voorheen berekend op basis van het aantal dienstjaren. Ook was er een onderscheid in werknemers met een dienstverband dat langer dan 10 jaar bedroeg. Sinds 1 januari 2020 is hier het een en ander in gestandaardiseerd.

  • De transitievergoeding bestaat standaard uit 1/3e maandsalaris voor elk heel jaar dienstverband.
  • Als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd wordt de transitievergoeding berekend volgens de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 )
  • Deze formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de resterende transitievergoeding voor het resterende deel van het dienstverband naast de hele jaren.
  • De maximale transitievergoeding in 2021 is 84.000 euro bruto.

Nulurencontract

Bij de berekening van de transitievergoeding van een nul-urencontract wordt uitgegaan van het gemiddelde salaris over de laatste 12 maanden.

Indien de werknemer binnen die 12 maanden voor 30 kalenderdagen of meer afwezig was door ziekte of verlof, dan wordt de periode voor het berekenen van het gemiddelde salaris verlengd met een kalendermaand. 

Arbeidsrechtspecialist

Wilt u nagaan of u in aanmerking komt voor een transitievergoeding? Of wilt u weten hoe hoog uw transitievergoeding is?

Voor diepgaande informatie over arbeidsrechtelijke kwesties in Utrecht, raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht te lezen. Wilt u meer weten over arbeidsrechtelijke kwesties in Amsterdam? Dan raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam te lezen.

Neem vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten.

Vul direct het contactformulier in of bel gratis 0800 55 444 56.