Transitievergoeding mogelijk bij ontslag op staande voet

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Ontslag op staande voet heeft ingrijpende gevolgen. Indien u op staande voet ontslagen wordt, verliest u namelijk direct uw inkomen. Ook heeft u geen recht op een WW-uitkering, omdat er sprake is van verwijtbare werkloosheid.

Het Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft daarom een toetsingskader geïntroduceerd dat gebruikt wordt om te toetsen of een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is.

Meer over het toetsingskader leest u in onze blog: Verwijtbare werkloosheid: hoe wordt dit beoordeeld?

Hoe zit het met de transitievergoeding bij ontslag op staande voet?

Transitievergoeding en ontslag

Bij een ontslag heeft u normaliter recht op een transitievergoeding.

Momenteel heeft een werknemer pas recht op een transitievergoeding als hij of zij ontslag krijgt na minimaal 2 jaar dienstverband. Op 1 januari 2020 zal de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking gaan treden. Werknemers zullen dan vanaf de eerste dag dat ze in loondienst treden bij een werkgever recht krijgen op transitievergoeding, indien er sprake is van ontslag op initiatief van de werkgever.

Bij ontslag op staande voet heeft u meestal geen recht op transitievergoeding.

Toch transitievergoeding bij ontslag op staande voet

Er zijn situaties waarin een werknemer toch een transitievergoeding kan ontvangen na ontslag op staande voet, zelfs als de werknemer volgens het toetsingskader rechtsgeldig op staande voet is ontslagen. Er wordt bij het beoordelen namelijk onderscheid gemaakt tussen een dringende reden voor ontslag en ernstig verwijtbaar handelen van een werknemer.

Niet elk gedrag is ernstig verwijtbaar, maar er kan toch sprake zijn van een dringende reden tot ontslag. In de wet staat opgenomen dat iemand bij ‘ernstig verwijtbaar gedrag’ geen transitievergoeding krijgt. Dit betekent dat als een werknemer zich niet ernstig verwijtbaar heeft gedragen, hij wel recht heeft op transitievergoeding.

Voorbeeldcase

Een magazijnbeheerder werd in 2016 op staande voet ontslagen, omdat hij na meerdere waarschuwingen onder invloed van alcohol op het werk bleef verschijnen. De rechter vond het ontslag op staande voet terecht, maar er werd ook beoordeeld dat er geen sprake was van ernstige verwijtbaarheid, omdat de werknemer een verslaving had en er dus sprake is van een ziekte. De werknemer kreeg daarom toch een transitievergoeding. Meer over deze uitspraak leest u op de Rechtspraak.

Hoewel dit een voorbeeld is waarbij een transitievergoeding wel wordt uitgekeerd na een terecht ontslag op staande voet, zijn er maar weinig situaties waarin een werknemer die op staande voet wordt ontslagen recht heeft op een transitievergoeding.

Arbeidsrechtadvocaat Utrecht en Amsterdam

Bent u ontslagen op staande voet? En wilt u weten of u toch aanspraak kunt maken op de transitievergoeding? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht om te begrijpen hoe wij u kunnen helpen. Als u ook geïnteresseerd bent in de rol van een arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam, kunt u onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam raadplegen.

Neem contact op met een van onze arbeidsrecht specialisten. Vul het contactformulier in of bel voor vrijblijvend advies naar 020 – 330 79 50.