Verborgen cameratoezicht op het werk: mag dat?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Bent u op werk door een verborgen camera gefilmd, terwijl u dat op dat moment niet wist? Het is begrijpelijk dat u het hier niet mee eens bent. Het is een vervelend gevoel als een werkgever u in de gaten houdt via een verborgen camera zonder dat u hiervan op de hoogte bent. De kans is groot dat uw werkgever helemaal geen recht heeft om een verborgen camera te gebruiken. Volgens de Nederlandse wet heeft iedereen recht op privacy, ook op het werk.

Zijn verborgen camera’s op de werkvloer toegestaan?

Nee, in beginsel is het niet toegestaan om medewerkers op werk te filmen met een verborgen camera. Er zijn echter uitzonderingssituaties mogelijk die het gebruik van een verborgen camera rechtvaardigen. Als u door een verborgen camera gefilmd bent hoeft dit dus niet illegaal te zijn.

Wanneer mag een verborgen camera op de werkvloer ingezet worden?

Een verborgen camera gebruiken op de werkvloer mag enkel met een gegronde reden. In de wet kan dit vallen onder ‘verwerking van persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang’. Dit komt uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, waar camerabeelden onder vallen. Het (verborgen)filmen wordt door de wet gezien als ‘verwerken van persoonsgegevens’ en de reden om dit te doen dient een ‘gerechtvaardigd belang’ te zijn.

Er is niet snel sprake van een gerechtvaardigd belang: voor het gebruik van een verborgen camera dient er een sterke aanwijzing te zijn dat zich een strafbaar feit voltrekt. Een verborgen camera mag dan ingezet worden als (een van de) controlemiddelen.

Een voorbeeld van een gerechtvaardigd belang om een verborgen camera te gebruiken is wanneer er regelmatig diefstal van grote geldbedragen op de werkvloer plaats vindt. Een werkgever heeft dan de mogelijkheid de dader met een verborgen camera te betrappen. De inbreuk op privacy moet echter zo klein mogelijk blijven.

5 voorwaarden voor het gebruik van een verborgen camera

Een werkgever dient dan aan de volgende vijf voorwaarden te voldoen bij het inzetten van verborgen cameratoezicht.

1. De verborgen camera is niet het eerste controlemiddel

De verborgen camera is alleen in te zetten als onderdeel van verschillende maatregelen in een onderzoek naar een strafbaar feit (zoals diefstal of fraude). Zo dient een werkgever in sommige gevallen eerst de betreffende medewerkers te waarschuwen. Ook is het belangrijk dat de werkgever eerst andere acties onderneemt om het probleem op te lossen zonder een verborgen camera te gebruiken. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt kan gebruik van een verborgen camera een optie zijn. Hierbij is het niet noodzakelijk dat de werknemer op de hoogte wordt gesteld van het gebruik van een verborgen camera.

2. De verborgen camera moet goed gepositioneerd worden

Ook aan het plaatsing van de verborgen camera zelf zijn voorwaarden gesteld. De inbreuk op privacy van medewerkers moet zo klein mogelijk zijn. Zo moet het doel van de camera duidelijk zijn en mag men niet onnodig in beeld gebracht worden. Gaat het misdrijf bijvoorbeeld om diefstal uit een kas, dan is het enkel toegestaan om in beeld te brengen wat nodig is om de kas te filmen. Filmen in privéruimtes als toiletten of kleedkamers is niet toegestaan.

3. De verborgen camera mag alleen tijdelijk worden gebruikt

Het inzetten van een verborgen camera kan alleen als tijdelijke maatregel. De camera mag niet onnodig lang opgehangen worden. Als er geen resultaat wordt geboekt of als de noodzaak verdwijnt, moet een verborgen camera weer verwijderd worden. Wat een redelijke termijn is, is per geval verschillend.

4. De beelden mogen maar kort worden bewaard

Net als de verborgen camera zelf maar een bepaalde periode gebruikt mag worden, mag ook het bewaren van het beeldmateriaal maar voor een korte tijd. Overbodig beeldmateriaal dient zo snel mogelijk weer verwijderd te worden. Enkel beelden die bijdragen aan het onderzoek (waar de verborgen camera voor opgesteld is) mogen worden bewaard.

5. Achteraf moeten werknemers alsnog ingelicht worden

Wanneer er gebruik is gemaakt van een verborgen camera op de werkvloer, dan moeten medewerkers hier achteraf alsnog van op de hoogte worden gebracht. Dit hoeft niet vooraf omdat het filmen een onderdeel van een onderzoek betreft, maar moet wel direct gebeuren wanneer de camera weer wordt verwijderd.

Is een verborgen camera op het werk gerechtvaardigd?

Ook als een werkgever aan bovenstaande 5 voorwaarden voldoet bij het inzetten van een verborgen camera, hoeft die camera nog steeds geen geoorloofd middel te zijn. Het beschermen van privacy wordt zwaar gewogen in de Nederlandse wet. Het belang van de persoonlijke privacy en de zwaarte van het strafbare feit moeten dus tegen elkaar afgewogen worden. Het gebruik van een verborgen camera op de werkvloer is dan zeker niet zomaar gerechtvaardigd.

Wat te doen bij een verborgen camera?

Heb je het gevoel dat je privacy op het werk geschonden is door je baas? Bijvoorbeeld omdat je stiekem gefilmd bent door een verborgen camera? Probeer dan in eerste instantie het gesprek aan te gaan met je werkgever. Verloopt het gesprek niet naar wens? Lees dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht om te ontdekken hoe wij u kunnen bijstaan. Als u ook geïnteresseerd bent in juridische ondersteuning in Amsterdam, bekijkt u onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam.

Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en kunnen je op de juiste manier adviseren.