Privacy geschonden door uw baas? Dit moet u weten

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Zowel in uw privéleven als op het werk heeft u recht op privacy.

Zoals artikel 10 van de grondwet zegt:

ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer (privacy).

Dit geldt dus ook op de werkvloer. Zo mag een werkgever niet zomaar verborgen camera’s ophangen of medische gegevens verwerken.

Privacy op de werkvloer

Bescherming van persoonsgegevens is (sinds mei 2018) geregeld in de algemene verordening persoonsgegevens (AVG). De AVG benadrukt dus het grondrecht op privacy.

Ondanks de AVG en de grondwet is privacy op het werk een gecompliceerd onderwerp. De regelgeving die er is, is veelal ontstaan uit eerdere zaken en rechtelijke uitspraken.

Of er sprake is van privacyschending kan soms dus lastig te bepalen zijn. Het hangt altijd van de situatie af. Vaak zal het daarom beoordeeld dienen te worden aan de hand van een belangenafweging tussen werkgever en werknemer.

Privacyschending door e-mail, internet en telefooncontrole

Werkgevers mogen voorwaarden stellen aan het gebruik van e-mail, internet en telefoon op het werk. Een bepaalde mate van privégebruik kan de werkgever niet verbieden, maar hij kan natuurlijk wel verbieden om pornowebsites te bezoeken, films te downloaden of dure privé-telefoontjes te plegen.

Als werknemers goed geïnformeerd zijn over de voorwaarden en ze zijn op de hoogte van mogelijke controles, mag de werkgever controles uitvoeren. In eerste instantie mogen deze controles enkel anoniem. Controles mogen dus niet herleiden naar een specifiek persoon.

Als er echter het vermoeden is van fraude of misbruik door een bepaalde werknemer, dan mag de werkgever wel een specifieke controle uitvoeren op deze werknemer. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden.

Privacyschending door verborgen camera

Een werkgever mag niet zomaar verborgen camera’s ophangen op het werk. Als hij geen duidelijke reden heeft en dit niet bekend maakt bij werknemers, is dat een duidelijke vorm van privacyschending.

Onder sommige voorwaarden mag cameratoezicht wel gebruikt worden om werknemers te controleren. Als er bijvoorbeeld aanwijzingen zijn dat er binnen het bedrijf gestolen wordt, zou de werkgever tijdelijk een verborgen camera kunnen ophangen op de plek waar gestolen wordt. Dit zal gezien worden als een legitieme reden en bij een belangenafweging zal het belang van de werkgever zwaarder wegen dan het privacybelang van de werknemers. De voorwaarden die hieraan verbonden zijn, zijn strikt.

Privacyschending door medische controles

Een werkgever mag maar beperkt gegevens vragen over de ziekte van een werknemer nadat deze zich heeft gemeld. Er gelden namelijk specifieke regels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van werknemers.

Zo mag een werkgever niet vragen naar de diagnose van de arts, het medicijngebruik of welke handelingen de zieke werknemer nog kan uitvoeren.

Als werknemer kunt u dit wel vrijwillig vertellen, maar de werkgever mag deze gegevens vervolgens niet registreren.

Wel mag de werkgever vragen stellen die informatie geven over de verdere bedrijfsvoering, bijvoorbeeld wanneer de werknemer weer verwacht te kunnen werken.

Privacy geschonden door collega

Wanneer niet uw werkgever maar een directe collega zorgt voor schending van uw privacy, is het afhankelijk van de omstandigheden. Is de privacyschending door uw collega gefaciliteerd of zelfs aangemoedigd door uw werkgever? In dat geval is mogelijk te bewijzen dat uw werkgever aansprakelijk is.

Wanneer het om een conflict of overtreding van een collega gaat, is uw werkgever het eerste aanspreekpunt. Uw werkgever kan zorgen voor bemiddeling of het bespreken van de overtreding.

Wat te doen?

Heeft u het gevoel dat uw privacy op het werk geschonden is door uw baas? Probeer dan in eerste instantie het gesprek aan te gaan met uw werkgever.

Verloopt het gesprek niet naar wens? Joosten Advocaten kan helpen. Wilt u meer weten over de rol van een arbeidsrechtadvocaat in Utrecht? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht om te begrijpen hoe wij u kunnen helpen. Als u ook geïnteresseerd bent in de rol van een arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam, kunt u onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam raadplegen.

Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.