Verjaart een verkeersongeval?

Floortje Bol Juridisch medewerker

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dit geldt helaas ook voor een verkeersongeval. Hoewel een verkeersongeval vaak per ongeluk gebeurt, kunnen de gevolgen ervan niet minder erg zijn. Soms zijn verkeersslachtoffers nog lang aan het revalideren, of nog erger, herstellen zij nooit volledig.

Als verkeersslachtoffer maakt u een hoop mee: u heeft waarschijnlijk fysiek letsel opgelopen, maar ook mentaal kunnen er grote gevolgen zijn. U kunt ervoor kiezen om al uw tijd en energie te besteden aan het revalideren en later een schadeclaim in te dienen. Maar kan er sprake zijn van verjaring?

Verjaring in het Burgerlijk Wetboek

In het Burgerlijk Wetboek (BW) is opgenomen dat er een algemene verjaringstermijn is van 5 jaar. Kort gezegd betekent dat dat u binnen 5 jaar een schadeclaim in moet dienen voor uw opgelopen fysieke schade en voor smartengeld. Dit is afhankelijk van de startdatum van de termijn en of deze al is afgelopen.

De startdatum van de verjaringstermijn is namelijk niet automatisch het moment waarop u letsel heeft opgelopen. Dit is afhankelijk van een aantal voorwaarden:

  • U bent bekend geworden van het feit dat u schade heeft;
  • U weet wie aansprakelijk is voor uw schade.

Als u bekend met het feit dat u schade heeft opgelopen en als u weet wie aansprakelijk is voor uw schade, geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. De schade moet dan wel binnen 20 jaar geleden opgelopen zijn.

Aansprakelijke is niet bekend

Het kan dus zo zijn dat u wel denkt te weten wie het verkeersongeval heeft veroorzaakt en daarmee ook uw (letsel)schade, maar dat dat niet 100% zeker is. De verjaringstermijn gaat dan nog niet in. Wel wordt verwacht dat u de moeite neemt om te achterhalen wie aansprakelijk is voor uw schade. Wacht dus niet met het ondernemen van actie. Het belangrijkste is om de wederpartij zo snel mogelijk aansprakelijk te stellen. Daarmee stelt u de verjaringstermijn veilig.

Als slachtoffer van een verkeersongeval heeft u ook een directe actie richting de verzekeraar van de wederpartij. Hiervoor geldt een verjaringstermijn van 3 jaar. U moet dus binnen drie jaar na het verkeersongeval de verzekeraar aansprakelijk stellen.

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Het voorgaande is geregeld in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Daarin is opgenomen dat u tot 3 jaar na de opgelopen schade een claim kunt indienen.

Niet altijd neemt een rechter deze verjaringstermijnen aan. Een rechter oordeelt namelijk per rechtsvordering. Het is daarom belangrijk om juridisch advies in te winnen.

Letselschadeadvocaat in Utrecht en Amsterdam

Heeft u te maken met letselschade door een verkeersongeval of is uw letselschadezaak verjaard? Een letselschadeadvocaat van Joosten Advocaten helpt u graag met de afwikkeling van uw letselschadezaak.

Neem contact met ons op voor advies over het afhandelen van uw letselschade.