Weer aan het werk? Hierop te letten bij re-integratie

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Als een werknemer zich ziekmeldt op het werk en er is na verloop van tijd sprake van dreigend langdurig verzuim, dan krijgen werknemer en werkgever te maken met een re-integratie-traject. Het doel van re-integratie is om er samen voor te zorgen dat de werknemer weer snel aan het werk kan. Voor een succesvolle re-integratie is van beide kanten alle mogelijke inzet nodig. In deze blog leggen wij uit waarop u moet letten bij re-integratie.

Plichten van de werkgever

Indien u als werkgever te maken krijgt met een zieke werknemer, dan dient u bij langdurig ziekteverzuim er alles aan te doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. U dient hiervoor een re-integratietraject te volgen volgens de Wet verbetering Poortwachter. Deze wet beschrijft de stappen die ondernomen moeten worden vanaf de eerste week van de ziekmelding.

De werkgever heeft de volgende verplichtingen:

  • Aanmelden van ziektegevallen binnen een week na ziekmelding bij arbodienst of bedrijfsarts.
  • Na 8 weken ziekte: maken van plan van aanpak met werknemer op basis van de probleemanalyse van arbodienst of bedrijfsarts. Hierin wordt opgenomen hoe hervatting van werkzaamheden mogelijk kunnen worden bereikt en in welk tijdsbestek. Indien terugkeer binnen het eigen bedrijf niet mogelijk lijkt, dan kan de werkgever samen met de werknemer op zoek gaan naar een ander bedrijf om in dienst te treden (re-integratie spoor 2). Hiervoor kan een re-integratiebedrijf worden ingeschakeld. 
  • Bij dreigend langdurig verzuim: bijhouden van een re-integratiedossier. Hierin worden alle activiteiten voor re-integratie bijgehouden.
  • Elke 6 weken: bespreken van voortgang met de werknemer.
  • Na 42 weken ziekte: verzuim doorgeven aan UWV.
  • Tussen week 46 en 52: eerstejaarsevaluatie. Stappen die gezet zijn worden geëvalueerd en het plan van aanpak wordt eventueel aangepast.
  • Na 20 maanden ziekte: opstellen re-integratieverslag. Hierin staat onder andere welke activiteiten er zijn ondernomen om een snelle terugkeer naar het werk te bevorderen.

De werkgever is verder verplicht om minimaal 2 jaar ten minste 70 procent van het loon door te betalen. Vaak wordt in de arbeidsovereenkomst een hoger percentage afgesproken.

Plichten werknemer

Zowel werkgever als werknemer zijn verantwoordelijk voor een snelle terugkeer naar het werk. Daarom is de werknemer verplicht om mee te werken aan het gehele re-integratietraject. Zo dient de werknemer onder andere adviezen en oproepen van de bedrijfsarts op te volgen, passende arbeid te aanvaarden en zich te houden aan afspraken in het plan van aanpak.

Sanctie UWV

Na 21 maanden arbeidsongeschiktheid kan de werknemer een WIA-uitkering bij het UWV aanvragen. Bij deze aanvraag wordt het re-integratieverslag getoetst. Als de werkgever of werknemer zich niet aan de re-integratieverplichtingen heeft gehouden, kan het UWV een sanctie opleggen. Een werknemer kan bijvoorbeeld het recht op zijn uitkering verliezen en een werkgever dient mogelijk nog maximaal een derde jaar loon aan de zieke werknemer te betalen.

Heeft het UWV beslist dat u geen WIA-uitkering krijgt? Ga dan er niet te snel mee akkoord. Wij leggen u uit waarom:

Discussie re-integratie

Tussen werkgever en werknemer ontstaat soms discussie over de mate van inspanning die door werknemer of werkgever geleverd wordt voor de re-integratie. Dit kan vervolgens leiden tot een arbeidsconflict. Er kan dan gedreigd worden met ontslag door de werkgever.

Indien arbeidsverhoudingen verstoord zijn door discussies over re-integratieverplichtingen, is het verstandig om een ervaren arbeidsrechtadvocaat in te schakelen. Deze kan u helpen om een strategie te bepalen waarmee het re-integratietraject weer in goede banen kan worden geleid.

Arbeidsrecht advocaat in Utrecht en Amsterdam

Bent u op zoek naar professioneel advies op het gebied van arbeidsrecht in Utrecht? Lees dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht voor waardevolle inzichten. Voor vergelijkbare informatie over arbeidsrecht in Amsterdam, raden we u aan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam te lezen.

De arbeidsrechtspecialisten van Joosten Advocaten staan zowel aan de zijde van werknemers als werkgevers. Houdt uw werknemer zich niet alle verplichtingen tijdens re-integratie? Of dreigt uw werkgever met ontslag tijdens uw ziekte? Wij adviseren en helpen u graag. Vul direct het contactformulier in of bel gratis 020 – 330 79 50.