Wanneer is sprake van een arbeidsconflict?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Conflicten op het werk komen regelmatig voor. Er kan sprake zijn van milde onenigheid tussen collega’s waar uiteindelijk een oplossing voor gevonden wordt, maar er kan ook sprake zijn van langdurige conflictsituaties die niet worden opgelost en soms zelf tot verzuim leiden. In het laatste geval kunnen we spreken van een arbeidsconflict. Een arbeidsconflict is meestal een conflictsituatie tussen werkgever en werknemer, maar het kan zich ook tussen twee werknemers onderling voordoen.

Hoe ontstaat een arbeidsconflict?

Een arbeidsconflict kan op allerlei manieren ontstaan. Zo kan het simpelweg ontstaan omdat de karakters van de partijen botsen, maar bijvoorbeeld ook door een meningsverschil over het salaris, door discriminatie op de werkvloer, door een (liefdes)relatie tussen collega’s, door een functiewijzing of door een concurrentiebeding.

Als werkgever kan het tijdig herkennen van signalen, zoals ongemotiveerd personeel en veel ziekteverzuim, helpen om te voorkomen dat een arbeidsconflict uit de hand loopt.

Arbeidsconflict en verzuim

Een arbeidsconflict kan de werksfeer behoorlijk bederven en leiden tot spanning, demotivatie, stress en in het ergste geval depressie of burn-out. Het komt regelmatig voor dat een werknemer zich ‘ziek’ meldt vanwege een arbeidsconflict. De werkgever zal dan een bedrijfsarts inschakelen die vervolgens zal beoordelen of er sprake is van ziekte en/of een arbeidsconflict.

Als de bedrijfsarts tot de conclusie komt dat er geen sprake is van ziekte, dan zal hij aansturen op een mediationtraject en eventueel een interventieperiode (afkoelingsperiode) van maximaal 2 weken. Tijdens de interventieperiode behoudt de werknemer het loon en de overige arbeidsvoorwaarden en worden er geen verlofdagen ingehouden. De werkgever dient schriftelijk akkoord te gaan met deze interventieperiode. De werknemer zal voor doorbetaling van loon wel moeten meewerken aan maatregelen om het conflict op te lossen, zoals mediation.

Hulp bij een arbeidsconflict

Mediation en conflictbemiddeling kunnen uitkomst bieden bij een arbeidsconflict. Een onafhankelijke bemiddelaar ondersteunt de partijen gezamenlijk om zo door middel van gesprekken tot een weloverwogen oplossing te komen. Indien de relatie tussen werkgever en werknemer dusdanig slecht is, dat het niet mogelijk is om samen om tafel te gaan, dan kan een arbeidsrecht advocaat helpen om de zaak voor te leggen aan de rechter. De rechter zal dan beslissen wie gelijk heeft en een uitspraak doen.

Arbeidsrecht Advocaat bij arbeidsconflict

Voor diepgaande informatie over arbeidsrechtelijke kwesties in Utrecht, raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht te lezen. Wilt u meer weten over arbeidsrechtelijke kwesties in Amsterdam? Dan raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam te lezen.

Heeft u een arbeidsgeschil met uw werkgever en bent u op zoek naar een ervaren arbeidsrecht advocaat? Joosten Advocaten helpt u graag. Wij realiseren een maximaal resultaat en onderzoeken voor u de mogelijkheden van financiering, zoals rechtsbijstandverzekering en gesubsidieerde rechtshulp. We geven u vooraf altijd helderheid over de kosten. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.