Werknemer ziek tijdens vakantie: wat zijn de regels?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Een werknemer kan ziek worden tijdens zijn vakantie. Als een werknemer ziek wordt, dan heeft hij of zij normaliter recht op doorbetaling van het salaris of een deel daarvan. In veel gevallen geldt een doorbetaling van minimaal 70% van het salaris voor een periode van 2 jaar. Als er langdurig verzuim dreigt, dan krijgen werknemer en werkgever bovendien te maken met een re-integratietraject.

Maar wat zijn de regels omtrent ziekmelding tijdens vakantie en doorbetaling van salaris?

Ziekmelden tijdens vakantie

Als u in loondienst werkt en u wordt ziek tijdens uw vakantie, dan gelden dezelfde ziektewet regels als bij ziekteverzuim tijdens normale werkdagen. Dit betekent dat u zich tijdens de vakantie ook ziek hoort te melden, zelfs als u zich op dat moment in het buitenland bevindt.

In het verzuimprotocol van uw werkgever staat opgenomen bij wie u zich moet ziek melden en voor welk tijdstip.Dit verzuimprotocol geldt ook tijdens ziekte op vakantie.

Bewijsmateriaal verzamelen ziek tijdens vakantie

Als u ziek wordt tijdens uw vakantie, dan is het verstandig om bewijsmateriaal te verzamelen, zodat u uw ziekmelding kunt onderbouwen. U kunt hiervoor een arts bezoeken en om een doktersverklaring vragen.

In de verklaring moet een diagnose, het advies van de arts en de verwachte ziekteduur worden opgenomen. Als u weer beter bent, moet u dit ook melden bij de werkgever.

Behoud vakantiedagen bij ziekte

Tijdens uw ziekte heeft u recht op doorbetaling van uw salaris, maar ook op het behoud van de vakantiedagen waarop u ziek bent. De vakantiedagen worden dan ziektedagen. U kunt deze vakantiedagen dus later opnieuw opnemen.

U moet zich dan wel volgens het verzuimprotocol hebben ziekgemeld.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Wettelijk gezien heeft u recht op 20 vakantiedagen per jaar bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week. Veel werkgevers hanteren bovenwettelijke vakantiedagen. Dit zijn vakantiedagen die boven dit minimum uitkomen.

In een arbeidsovereenkomst kan staan opgenomen dat bovenwettelijke vakantiedagen worden aangemerkt als ziektedagen indien er sprake is van ziekte. Als u een arbeidsovereenkomst waarin dit staat opgenomen heeft ondertekend, dan kan het zijn dat dat een bepaald aantal ziektedagen als vakantiedagen mogen worden aangemerkt.

Als hier niets over staat opgenomen, dan kan uw werkgever enkel uw ziektedagen als vakantiedagen aanmerken als u hiermee akkoord gaat.

Arbeidsrechtadvocaat in Utrecht en Amsterdam

Voor diepgaande informatie over arbeidsrechtelijke kwesties in Utrecht, raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht te lezen. Wilt u meer weten over arbeidsrechtelijke kwesties in Amsterdam? Dan raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam te lezen.

Neem vrijblijvend contact op met een arbeidsrecht advocaat van Joosten Advocaten. We geven helder en concreet advies.