Werkweigering: wat houdt het in en wat zijn de gevolgen?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Werkweigering betekent dat een werknemer een redelijke opdracht van de werkgever weigert uit te voeren. Bijvoorbeeld werkzaamheden afwijzen. Ook het weigeren van een opdracht als het werken op een andere locatie valt hieronder.

Hardnekkige werkweigering kan vervelende gevolgen hebben voor de werknemer, waarvan in het ergste geval ontslag op staande voet. Een werknemer is namelijk verplicht om bepaalde arbeid uit te voeren.

De werkgever heeft een zogenaamde instructiebevoegdheid. Dit betekent dat de werkgever zijn werknemers bepaalde werkzaamheden, gedragingen en voorschriften mag verplichten.

Wanneer mag je werk weigeren?

Een werkgever mag bepaalde dingen verplichten, maar de opdracht (of het voorschrift) moet wel redelijk zijn. Als het om een werkopdracht gaat, moet dit een taak zijn die binnen de normale werkzaamheden ligt.

De redelijkheid hangt daarom volledig af van de functie van de werknemer. Zo is het opruimen van een bouwterrein een normale opdracht voor een bouwvakker, maar niet voor de boekhouder die voor hetzelfde bedrijf werkt. Een werknemer mag dus werk weigeren als het werk niet naar redelijkheid binnen de functie past.

Voorschriften

Wat betreft voorschriften wordt onderscheid gemaakt tussen werkvoorschriften en voorschriften ter bevordering van de goede orde in de onderneming.

Voorbeelden van werkvoorschriften die een werkgever kan verplichten zijn:

  • Werknemers moeten een pak dragen bij een bezoek aan een klant.
  • Klanten worden aangeschreven met ‘u’ en niet met ‘je’.
  • Veiligheidskleding is verplicht in het magazijn.

Voorbeeld van ordevoorschriften zijn:

  • Werknemers moeten tussen 8.30 en 9.30 uur beginnen.
  • Middagpauzes zijn maximaal een half uur.
  • Het gebruik van social media onder werktijd is niet toegestaan.

Deze voorschriften worden dus verplicht voor een werkgever. Als deze redelijk zijn, mag een werknemer ze niet weigeren.

Ontslag door werkweigering

Als er sprake is van hardnekkige werkweigering van een redelijke opdracht, dan kan de werkgever besluiten om maatregelen te treffen.

De gevolgen van werkweigering kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Officiële schriftelijke waarschuwing.
  • Stopzetten van loonbetaling.
  • Ontslag op staande voet.

Ontslag op staande voet kan natuurlijk niet zomaar worden toegepast en de werknemer zal ervoor duidelijk gewaarschuwd moeten zijn. Indien de werknemer het niet eens is met een verleend ontslag op staande voet, kan deze protesteren door een procedure op te starten.

Als u het niet eens met bent met de gevolgen van uw werkgever, dan is het inschakelen van een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat aan te raden, om te voorkomen dat de zaken uit de hand lopen. Als de rechter oordeelt dat er geen dringende reden is voor het ontslag, dan kan dit de werkgever duur komen te staan.

Arbeidsrechtadvocaat Utrecht en Amsterdam

Bent u ontslagen of dreigt er een ontslag door werkweigering? Dan kunt u ervoor kiezen om dit ontslag aan te vechten.

Heeft u juridische ondersteuning nodig op het gebied van arbeidsrecht in Utrecht? Lees dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht om te ontdekken hoe wij u kunnen bijstaan. Als u ook geïnteresseerd bent in juridische ondersteuning in Amsterdam, bekijkt u onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam bekijken.

Een arbeidsrechtadvocaat van Joosten Advocaten helpt u met het verweer tegen de ontslagprocedure. Neem contact op voor meer informatie of om uw situatie te bespreken.