Ziek door conflict of conflict door ziekte?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Werknemers melden zich vaak ziek. Het kan voorkomen dat u te maken heeft met een onprettige werksfeer, waar u letterlijk ziek van wordt. Als u zich daardoor vaker ziekmeldt en uw werkgever vindt dat niet terecht, dan kan uw ziekmelding leiden tot een arbeidsconflict.

Dit arbeidsconflict kan een vervelende reactie bij u oproepen, waardoor u fysieke en mentale klachten ervaart. Er ontstaat een ‘kip of ’t ei’- verhaal: ziek door conflict of conflict door ziekte?

Wat zijn uw rechten en plichten als uw ziek bent tijdens een arbeidsconflict? U leest het in dit blog.

Is een arbeidsconflict reden voor ziekte?

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met uw werkgever of dat er sprake is van een verstoorde werkrelatie. Als u zichzelf met die reden ziekmeldt, is dit eigenlijk een arbeidsconflict. Een arbeidsconflict zelf is geen geldige reden voor een ziekmelding. Tijdens de ziekmelding is er namelijk geen sprake van een ziekte.

Toch kan een arbeidsconflict wel leiden tot een ziekmelding, wanneer een werknemer door het conflict ziek wordt. Dan is het conflict de aanleiding, maar de gezondheidsklachten zijn de reden tot ziekmelding.

Arbeidsconflict naar aanleiding uw ziekmelding

Het kan ook andersom voorkomen: uw ziekmelding leidt tot een arbeidsconflict. Er zijn verschillende redenen waarom het ziekteverzuim van een werknemer kan leiden tot een conflict. Denk daarbij bijvoorbeeld over het re-integratietraject dat met u wordt afgesproken of de doorbetaling van uw salaris.

Arbeidsconflict of ziekte?

Bij ziekmelding van een werknemer wordt de bedrijfsarts op de hoogte gesteld. Deze beoordeelt of er sprake is van een arbeidsconflict of van ziekte. Aan de hand daarvan bepaalt de bedrijfsarts het vervolg: conflictoplossing of een herstel en re-integratietraject.

De werknemer en de werkgever zijn beiden verplicht om inspanningen te verrichten voor een zo’n goed mogelijk traject in het geval van een arbeidsconflict. Hiervoor geldt een aantal aanvullingen:

  • De bedrijfsarts moet aan de werkgever melden dat er geen sprake is van ziekte.
  • De werknemer moet aan de werkgever melden dat er sprake is van een arbeidsconflict.
  • Dat er sprak is van een arbeidsconflict moet duidelijk worden aangegeven in het re-integratieverslag.
  • De werkgever mag de werknemer verplichten om over te gaan tot conflictoplossing. Hiervoor mag de werkgever overgaan tot het opschorten van het loon.

Loon opschorten bij arbeidsconflict

In de regel is het zo dat een werkgever verplicht is om het loon van de werknemer door te betalen bij ziekte. Een arbeidsconflict is geen geldige reden voor ziekte. De werkgever mag daarom het loon opschorten als er sprake is van verzuim wegens een arbeidsconflict.

De werkgever dient wel voorzichtig te zijn hierin. Leidt het arbeidsconflict wel tot ziekte van de werknemer, dan moet de werkgever het loon doorbetalen. Als de werknemer geen vast contract heeft, heeft deze recht op een uitkering in het kader van de Ziektewet.

Hulp bij arbeidsconflict of ziekte

Heeft u een arbeidsconflict met uw werkgever en u op zoek naar juridische expertise op het gebied van arbeidsrecht in Utrecht? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht voor meer informatie over hoe wij u kunnen bijstaan. Bent up op zoek naar juridische ondersteuning in Amsterdam? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam.

Als u twijfelt over uw situatie met betrekking tot een arbeidsconflict met uw werkgever, neem dan gerust contact met ons op voor juridisch advies. Onze advocaten staan klaar om u te helpen.