Bijna failliet? Dit moet u weten over faillissement

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Als een bedrijf niet meer in staat is om de rekeningen te betalen, dan kan het na verloop van tijd failliet worden verklaard. Een faillissement wordt vaak aangevraagd door schuldeisers via een advocaat. Hiervoor dient wel aan bepaalde voorwaarden te worden voldaan. Bent u of is uw bedrijf bijna failliet? Lees in deze blog meer over het faillissement.

Wat is faillissement?

Een faillissement is een beslag op het totale vermogen van de schuldenaar, omdat deze niet meer in staat is aan zijn of haar betalingsverplichtingen te voldoen. Het doel van een faillissement is het vermogen van de schuldenaar te verdelen onder de schuldeisers. Hiermee worden de rechten van de schuldeisers beschermd.

Wanneer kan een bedrijf failliet worden verklaard?

Een bedrijf kan niet zomaar failliet worden verklaard. Als een bedrijf failliet dreigt te gaan, dient er allereerst een verzoek tot faillissement aangevraagd te worden bij de rechtbank in de regio waar de schuldenaar is gevestigd. Dit kunt u als schuldenaar zelf doen, maar het verzoek kan ook door een schuldeiser worden ingediend via een advocaat.

Om als schuldeiser een verzoek tot faillissement in te dienen, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  • De schuldenaar moet volledig gestopt zijn met betalen;
  • De schuldeiser die de aanvraag indient, moet een opeisbare vordering hebben lopen die niet betaald is door de schuldenaar;
  • De schuldeiser dient te kunnen aantonen dat er nog minimaal één andere schuldeiser is, oftewel: er moet een steunvordering zijn.

Als laatste kan een faillissement ook worden aangevraagd door het Openbaar Ministerie (OM) of de rechtbank om redenen van openbaar belang.

Faillissement procedure

Nadat een verzoek tot faillissement is aangevraagd, wordt dit beoordeeld door een rechter. Indien de rechter het faillissement uitspreekt, zal de schuldenaar de beschikking en het beheer over het vermogen verliezen en handelsonbevoegd worden verklaard. Er wordt daarom een curator aangesteld die de vereffening van de boedel zal beheren. De schuldeisers zullen bij de curator hun vorderingen moeten indienen. De curator is meestal een advocaat bij een procedure omtrent faillissement.

De handelingen van de curator zijn onder toezicht van een rechter-commissaris. Voor bepaalde handelingen, zoals ontslag van personeel, dient de curator toestemming te vragen aan de rechter-commissaris. Uiteindelijk zal de curator door middel van een slotuitdelingslijst overgaan tot uitdeling van de gelden.

Wat te doen bij faillissement?

Om een faillissement te voorkomen, kunt u als schuldenaar aansturen op een zogenaamde surseance van betaling. Ook wel uitstel van betaling geheten.

Een surseance van betaling kan uitkomst bieden voor ondernemingen. Bij dit principe hoeft de ondernemer tijdelijk zijn schulden niet te betalen en krijgt hij dus tijd om zaken op orde te stellen en tot een akkoord met schuldeisers te komen. In de praktijk blijkt surseance van betaling vaak alsnog te eindigen tot faillissement.

Faillissement aanvragen? Schakel een advocaat in

Wilt u een faillissement aanvragen voor een schuldenaar? Dan bent u verplicht een advocaat in te schakelen. Wilt u meer weten over de rol van een arbeidsrechtadvocaat? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht of raadpleeg onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam om te begrijpen hoe wij u kunnen helpen.

Joosten Advocaten helpt u. Wij kennen de regels en de faillissementswet, om precies het juiste te kunnen zeggen. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.