Onderhandelen over de hoogte van de transitievergoeding: kan dit?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Een transitievergoeding is een wettelijke verplichte vergoeding waar een werknemer recht op heeft als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever beëindigd wordt.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020 hebben werknemers al vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding als er sprake is van ontslag.

Voorheen had een werknemer pas recht op een transitievergoeding als hij of zij ontslag kreeg na minimaal 2 jaar dienstverband.

Hoe hoog is de transitievergoeding en zijn er mogelijkheden om hierover te onderhandelen? U leest er meer over in deze blog.

Wettelijke minimum transitievergoeding

De transitievergoeding is standaard 1/3e maandsalaris voor elk jaar dienstverband. Dit is het wettelijke minimum waar elke werknemer recht op heeft bij ontslag.

Veel ontslagen vinden plaats in onderling overleg. Er wordt dan een zogenaamde vaststellingsovereenkomst opgesteld en er is dan sprake van een ontslag met wederzijds goedvinden. De werkgever hoeft dan niet langs de rechter of het UWV om een ontbindingsverzoek in te dienen of een ontslagvergunning aan te vragen.

Om tot een gedwongen ontslag te kunnen komen, moet de werkgever bovendien de rechter of het UWV ervan overtuigen dat voldaan is aan een van de negen ontslagredenen. Een ontslag met wederzijds goedvinden middels een vaststellingsovereenkomst is daarom voor veel werkgevers aantrekkelijker.

Onderhandelen transitievergoeding

Wil de werkgever een ontslag met wederzijds goedvinden voor elkaar krijgen, dan geeft dit een werknemer vaak een sterke onderhandelingspositie. Er kan onderhandeld worden over de voorwaarden, inclusief de transitievergoeding.

De werkgever maakt eerst een concept vaststellingsovereenkomst op waarin de transitievergoeding staat opgenomen. Meestal is het startbod het wettelijke minimum waar de werknemer recht op heeft, maar uiteraard is er dan nog ruimte om hierover te onderhandelen. In plaats van een hogere transitievergoeding kan er ook worden onderhandeld over een tijdelijke doorbetaling van het salaris.

In de onderstaande video legt gespecialiseerd arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen uit waar u rekening mee moet houden bij transitievergoedingen.

Tips voor de onderhandeling

Verwacht u binnenkort te moeten onderhandelen met uw werkgever over een vaststellingsovereenkomst? Dan kunnen onderstaande tips u hierbij helpen.

1. Neem bedenktijd

Een concept vaststellingovereenkomst kan u overvallen. Het is daarom belangrijk dat u niet direct ondertekent en de tijd neemt om een tegenbod te bedenken en u voor te bereiden voor een eventueel onderhandelingsgesprek. Denk goed na over het bedrag dat u graag aan transitievergoeding zou willen ontvangen.

2. Bedenk goede argumenten

Tijdens een onderhandelingsgesprek wilt u goede argumenten kunnen geven voor het vragen van een hogere transitievergoeding of doorbetaling van salaris. Een reden voor een hogere transitievergoeding kan bijvoorbeeld zijn dat u nog geen nieuwe baan heeft gevonden of dat uw arbeidsmarktpositie niet sterk is. Bijvoorbeeld vanwege uw leeftijd. 

3. Voorkom het achterhouden van essentiële informatie

Bij het maken van afspraken voor de vaststellingsovereenkomst is het belangrijk dat u nooit opzettelijk belangrijke informatie achterhoudt die van invloed kunnen zijn op gemaakte afspraken. Het is dus bijvoorbeeld niet verstandig om te zeggen dat u nog geen werk heeft gevonden, terwijl u wel al ergens bent aangenomen. Er kan dan namelijk sprake zijn van dwaling, waardoor een vaststellingsovereenkomst door de werkgever vernietigd kan worden via de kantonrechter.

Lees ook: Dwaling bij vaststellingsovereenkomst: wat houdt dit in?

4. Laat u adviseren door een advocaat

Als u weinig verstand heeft van arbeidsrecht kan het verstandig zijn om advies in te winnen bij een jurist of arbeidsrechtadvocaat voordat u start met de onderhandelingen. Zeker als u al langere tijd in dienst bent bij uw werkgever en het dus om veel geld gaat.

Arbeidsrechtadvocaat

Verwacht u binnenkort te moeten onderhandelen over uw transitievergoeding? En wilt u graag juridisch advies? Lees dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht voor waardevolle inzichten. Voor vergelijkbare informatie over arbeidsrecht in Amsterdam, raden we u aan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam te lezen.

Neem contact op met een van onze arbeidsrecht specialisten. Vul het contactformulier in of bel voor vrijblijvend advies naar 020 – 330 79 50.