Ongeval tijdens thuiswerken: is uw werkgever aansprakelijk?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Sinds begin maart 2020 geldt het RIVM-advies om thuis te werken wanneer mogelijk. Door veel organisaties wordt, waar mogelijk, dit advies opgevolgd.

Een enquête van de ING wees uit dat begin april 2020 60% van de werkenden thuiszat, en daarvan 60% thuis aan het werken was. Dit betekent dat meer dan 1/3e deel van de beroepsbevolking op dat moment thuiswerkte.

Ongeval in huis tijdens werk

Maar wie is er aansprakelijk wanneer er thuis, tijdens het werk, een ongeval plaatsvindt en letselschade ontstaat? U valt van de trap en breekt uw arm, of u gebruikt een klaptafel als bureau die onverwacht inklapt… een ongeval zit in een klein hoekje. Kunt u uw werkgever voor deze schadeposten aansprakelijk stellen, en een letselschadevergoeding claimen?

Letsel door verkeerde werkhouding

Naast letsel door een ongeval is het natuurlijk ook mogelijk dat er letsel ontstaat door uw werkhouding. De ergonomie op een thuiswerkplek is vaak anders dan op een kantoorlocatie.

Kunt u uw werkgever aansprakelijk houden voor de schade die u bijvoorbeeld oploopt door een muisarm?

Werkgeversaansprakelijkheid

Een werkgever is verplicht tot goed werkgeverschap. Dit houdt in dat hij verantwoordelijk is voor het voorzien in een veilige werkplek voor de werknemer. Dit valt onder de ‘werkgeversaansprakelijkheid’.

Van de werkgever wordt verwacht dat hij niet alleen voor een veilige werkplek zorgt, maar ook instructies geeft en erop toeziet dat deze veilige plaats op de juiste manier wordt gebruikt. Er ligt dus veel verantwoordelijkheid bij de werkgever.

Kortom: ja, volgens de wet (artikel 7:658 BW) is een werkgever aansprakelijk voor letsel dat tijdens werk ontstaat. Dit gaat wel om letsel waarbij de werkgever redelijkerwijs de kans heeft gehad om dit te voorkomen, of dat ontstaat bij taken die bij uw werkzaamheden horen. Bij letsel door ongevallen die ontstaan bij andere taken thuis, is dat niet altijd het geval.

Een val van de trap omdat u tijdens werktijd iets van zolder haalt, is door een werkgever vaak niet te voorkomen. Maar wanneer u op deze zolder uw werkplek heeft ingericht, is de kans dat u uw werkgever met succes aansprakelijk kunt stellen al groter.

Het ontstaan van een muisarm door foute werkhouding kan ook onder de aansprakelijkheid van uw werkgever vallen. Uw werkgever heeft namelijk de plicht u voor te lichten over de juiste werkhouding en te zorgen voor een veilige werkplek.

Een werkgever is niet altijd aansprakelijk

Het is per zaak verschillend of u uw werkgever aansprakelijk kunt stellen. Naast de oorzaak van de schade, is ook de mate van inspanning die uw werkgever levert om voor een veilige werkplek te zorgen van belang.

Als een werkgever veel aan voorlichting heeft gedaan en u heeft voorzien van materialen om een thuiswerkplek in te richten, is de kans kleiner dat uw werkgever succesvol aansprakelijk gesteld kan worden voor het ontstane letsel.

Wat te doen?

Is er letselschade ontstaan tijdens uw thuiswerk? Dan is het verstandig advies in te winnen van een advocaat die gespecialiseerd is in letselschade en arbeidsrecht. Joosten Advocaten kan u hierbij helpen.

Letselschadeadvocaat in Amsterdam en Utrecht

Heeft u te maken met letselschade door een ongeval of een verkeerde werkhouding, tijdens thuiswerk? Of twijfelt u of uw werkgever voor uw schade aansprakelijk gesteld kan worden? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht voor meer informatie over hoe wij u kunnen bijstaan. Bent up op zoek naar juridische ondersteuning in Amsterdam? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam.

Joosten Advocaten is gespecialiseerd in letselschade en arbeidsrecht. Een advocaat van Joosten Advocaten helpt u graag met de afwikkeling van uw letselschadezaak.

Dit artikel is onderdeel van een serie artikelen over de coronacrisis en het arbeidsrecht. Bekijk de pagina Coronadossier voor meer artikelen.