Bent u ontslagen wegens bedrijfseconomische reden?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Wanneer het niet goed gaat met een bedrijf, moet een werkgever er soms voor kiezen om medewerkers te ontslaan. Vaak worden er eerst andere maatregelen getroffen: bezuinigingen door te besparen op diverse kostenposten, het niet-verlengen van de tijdelijke arbeidscontracten of het verhuizen van een bedrijf naar een goedkopere locatie.

Uiteindelijk is het ook mogelijk om werknemers te ontslaan. Dit gaat in de meeste gevallen om ‘ontslag wegens bedrijfseconomische reden’.

Ontslagen wegens bedrijfseconomische reden

Als een ontslag dan nog steeds niet te vermijden is, kan een bedrijf werknemers met een vast contract ontslaan wegens ‘bedrijfseconomische reden’. Een werkgever kan u niet ‘zomaar’ een ontslag om bedrijfseconomische reden aanbieden.

Hiervoor moet een ontslagvergunning worden verkregen via het UWV (of, indien in het CAO afgestemd, een akkoord van de ontslagcommissie). Aan het verkrijgen van die vergunning zitten diverse voorwaarden.

Ontslagen door werkgever

Ontslag wegens bedrijfseconomische reden kan dus niet zomaar worden toegepast. Een werkgever dient een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. Bij deze aanvraag moet rekening gehouden worden met 3 punten.  

  1. De bedrijfseconomische reden moet economisch onderbouwd zijn. Er moet dus een verliesgevende situatie of andere dringend economische reden zijn, wat de aanleiding is tot het ontslag.
  • Er moet bij het ontslag rekening gehouden worden met het afspiegelingsbeginsel. Dit is een wettelijk voorgeschreven selectiemethode en voorkomt dat een werkgever enkel zijn oudere medewerkers ontslaat, of juist enkel de hoger opgeleide krachten.
  • Een werkgever moet rekening houden met herplaatsing. Wanneer er een mogelijkheid is voor een werkgever om zijn werknemer te herplaatsen.

Ontslagvergunning verkregen

Wanneer een werkgever de bovenstaande drie punten heeft onderbouwd, kan het UWV besluiten de vergunningaanvraag goed te keuren. U kunt dan, indien u volgens het afspiegelingsbeginsel in aanmerking komt, ontslagen worden.

Ontslag niet altijd terecht

Toch betekent dit niet dat een ontslag wegens bedrijfseconomische reden altijd terecht is. Bent u ontslagen of dreigt u ontslagen te worden? Neem dan contact op met een arbeidsrechtadvocaat van Joosten Advocaten, om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Ontslag aanvechten

Een ontslag kan voor u onverwacht komen. Ook al weet u dat het niet goed gaat met uw organisatie, of u zelf door de reorganisatie getroffen wordt is vaak pas op het laatste moment bekend.

Een ontslag hoeft u niet zomaar te accepteren. Het is mogelijk dat er in het proces fouten zijn gemaakt, of dat de voorschriften uit een vergunning niet correct worden nageleefd. U kunt dan in beroep gaan en het ontslag aanvechten.

Hierbij kunt u gebruik maken van een arbeidsrechtadvocaat. Een advocaat met deze specialisatie kan u advies geven en bijstaan in het indienen van een bezwaar, bij uw werkgever of de rechtbank.

Schakel hulp in van een advocaat arbeidsrecht

Bent u ontslagen door uw werkgever? Accepteer uw ontslag nooit zomaar. Schakel de hulp van een arbeidsrechtadvocaat in om advies in te winnen over uw situatie.

Wilt u meer lezen over arbeidsrecht? Bekijk dan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht of arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam.

Neem vrijblijvend contact op met een arbeidsrechtadvocaat van Joosten Advocaten. Ook op andere vragen over uw rechten bij ontslag kunnen wij helder en concreet advies geven.