Je rechten bij ontslag: tijdelijk contract vs. vast contract

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Als u ergens in loondienst treedt, is dat met een tijdelijk of vast contract. Het verschil tussen een tijdelijk contract en een vast contract is dat er bij een tijdelijk contract een einddatum is vastgelegd waarop het contract afloopt.

Een vast contract is voor onbepaalde tijd. Het contract loopt daarom pas af bij ontslagname door de werknemer of opzegging door de werkgever.

Hoe zit het met uw rechten als werknemer bij ontslag bij een tijdelijk contract versus een vast contract? U leest het in dit blog.

Regels tijdelijk contract

Een tijdelijk contract eindigt automatisch en daarom is het de bedoeling dat die tijd wordt uitgediend. Er is een aantal regels waaraan de werkgever zich moet houden. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet Arbeidsmarkt in Balans, welke 1 januari 2020 is ingegaan.

Bij contracten van minimaal 6 maanden dient te werkgever minimaal 1 maand voor de einddatum schriftelijk te laten weten of het contract wel of niet verlengd wordt. Doet de werkgever dit niet, dan is hij de werknemer een vergoeding verschuldigd. Bij contracten korter dan 6 maanden heeft de werkgever deze aanzegverplichting niet.  

Verder mag een werkgever een werknemer maximaal drie opeenvolgende tijdelijke contracten geven in een periode van drie jaar, voordat het contract wordt omgezet naar een vast contract. Met een CAO kunnen er afwijkende regels gelden.

Ontslag bij tijdelijk contract

Ontslagen worden bij een tijdelijk contract is niet zomaar mogelijk. Het contract beëindigen kan wel in een eventuele voorafgaande proeftijd. Dit kan vrij gemakkelijk en mag zonder reden.

Lees ook: Ontslag tijdens proeftijd: wanneer mag dit?

Als uw werkgever het tijdelijk contract toch tussentijds wilt beëindigen dan zou dit kunnen door middel van:

  • Ontslag op staande voet;
  • Ontslag met wederzijds goedvinden.

Tijdelijk contract en ontslag op staande voet

Voor ontslag op staande voet heeft uw werkgever een zeer dringende reden nodig. U dient zich ernstig misdragen te hebben. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld diefstal, fraude, mishandeling of een grove belediging.

Ontslag op staande voet heeft vergaande gevolgen, omdat u direct zonder inkomsten komt te zitten. Het is daarom verstandig om dit type ontslag altijd direct aan te vechten met de hulp van een arbeidsrechtadvocaat.

Tijdelijk contract en ontslag met wederzijds goedvinden

Een tussentijdse beëindiging is ook mogelijk indien u hier als werknemer mee akkoord gaat. Aangezien de werkgever in dit geval volledig afhankelijk is van uw medewerking, heeft u een goede onderhandelingspositie. Probeer bij dit type ontslag daarom altijd aanspraak te maken op een ontslagvergoeding.

Ontslag bij vast contract

Ook bij een vast contract kan de werkgever u niet zomaar ontslaan. Er dient een goede reden gegeven te worden.

Bij een vast contract heeft de werkgever een aantal mogelijkheden om het contract te beëindigen. Behalve door ontslag op staande voet en door ontslag met wederzijds goedvinden, kan een contract ook beëindigd worden vanwege:

Ook een combinatie van redenen is mogelijk: dit wordt ontslag op cumulatiegrond genoemd.

Voor het beëindigen van een contract dient de werkgever een procedure op te starten om toestemming te krijgen via het UWV, of naar de kantonrechter te stappen. Een vergunning of akkoord wordt enkel afgegeven wanneer de werkgever een goede reden heeft voor het ontslag.

U heeft altijd het recht om zich te verweren tegen dergelijke ontslagaanvragen. Een arbeidsrechtadvocaat kan hiermee helpen.

Arbeidsrechtadvocaat Utrecht en Amsterdam

Bent u ontslagen of dreigt er een ontslag? Dan kunt u ervoor kiezen om dit ontslag aan te vechten.

Wilt u meer weten over de rol van een arbeidsrechtadvocaat in Utrecht? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht om te begrijpen hoe wij u kunnen helpen. Als u ook geïnteresseerd bent in de rol van een arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam, kunt u onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam raadplegen.

Een arbeidsrechtadvocaat van Joosten Advocaten helpt u met het verweer tegen de ontslagprocedure. Neem contact op voor meer informatie of om uw situatie te bespreken.