Ontslagen wegens alcohol- of drugsgebruik: terecht?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Voor veel mensen is het logisch dat het gebruik van alcohol of drugs niet te combineren is met professionele werkzaamheden. Toch is het mogelijk dat iemand, wellicht door verslavingsproblematiek, onder invloed op werk verschijnt. Een werkgever kan hierdoor besluiten om deze medewerker te ontslaan.

Wellicht is dit u overkomen, of is iemand in uw omgeving ontslagen door het gebruik van alcohol of drugs. In dat geval vraagt u zich wellicht af: mag ik ontslagen worden wegens alcohol- of drugsgebruik?

Onder invloed werken niet altijd een terechte reden voor ontslag

Een ontslag wegens het niet-nuchter werken blijkt niet altijd terecht te zijn. Ontslag is een zware maatregel, en een werkgever heeft ook een zorgplicht voor haar werknemers.

Bovendien wordt een verslaving als een ziekte gezien. Een werknemer zou hulp moeten krijgen om van een verslaving te genezen. In een degelijke situatie is de kans groot dat het ontslag de werknemer enkel verder in het nauw brengt.

Het aanvechten van een ontslag heeft niet altijd succes

Het is afhankelijk van de omstandigheden of uw bezwaar tegen het ontslag een kans maakt.

Het mogelijk dat uw werkgever al eerder stappen heeft genomen, waarschuwingen heeft gegeven of maatregelen in werking heeft gezet voordat er over is gegaan tot ontslag. U heeft, in dat geval, een minder grote kans om uw ontslag met succes aan te vechten.

Wanneer u door het werken onder invloed grote risico’s hebt genomen, bijvoorbeeld door het gebruik van machines of deelname aan het verkeer, verkleint dit ook een de kans tot succes bij het aanvechten van uw ontslag.

Werkgever mag richtlijnen opstellen

In veel (grotere) organisaties is er een alcohol- en drugsbeleid vastgelegd. Hierin staat omschreven wat een werknemer niet mag doen op het gebied van alcohol en drugs. Ook is hier vaak in opgenomen wat de gevolgen zijn van een overtreding.

Naast sancties als een schorsing of zelfs een tijdelijke loonstop, wordt ook vaak hulp bij verslaving opgenomen in de te nemen maatregelen.

Bezwaar maken kan lonen

Een beroep of bezwaar op uw ontslag kan lonen. Ontslag is een zware maatregel met grote impact op uw leven. Mogelijk is het moeilijk om een nieuwe baan te vinden. Wanneer u door uw omstandigheden extra kwetsbaar bent, kan dit een argument voor de rechter zijn om uw ontslag niet goed te keuren of om mee te gaan in de eisen die u tijdens het beroep stelt.

Op staande voet ontslagen wegens alcohol- of drugsgebruik?

Wanneer er sprake is van een ontslag op staande voet, kunt u het best snel actie ondernemen. Er gelden strenge eisen voor het toepassen van een ontslag op staande voet. Binnen twee maanden kan een rechter een ontslag op staande voet alsnog vernietigen.

Na een ontslag op staande voet heeft u geen recht op het ontvangen van een WW-uitkering. Wanneer u leidt onder een verslaving en uw financiële reserves hebt ingezet om de verslaving te bekostigen, kan dit tot grote financiële problemen leiden.

Joosten Advocaten in Amsterdam en Utrecht

Heeft uw werkgever u (op staande voet) ontslagen wegens het gebruik van alcohol of drugs? Accepteer uw ontslag nooit zomaar.

Heeft u juridische ondersteuning nodig op het gebied van arbeidsrecht in Utrecht? Lees dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht om te ontdekken hoe wij u kunnen bijstaan. Als u ook geïnteresseerd bent in juridische ondersteuning in Amsterdam, bekijkt u onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam.

Neem vrijblijvend contact op met een arbeidsrechtadvocaat van Joosten Advocaten. Ook op andere vragen over ontslag en uw rechten kunnen wij u helder en concreet advies geven.