Werkgever wordt overgenomen: wat verandert er voor mij bij een overname?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Een bedrijfsovername is voor u als medewerker een hectische tijd. U krijgt een nieuwe werkgever, die mogelijk een nieuwe koers gaat varen. Dit kan u nieuwe kansen en perspectieven bieden, maar leidt vaak ook tot onzekerheid.

Wanneer uw arbeidsvoorwaarden gaan veranderen of er een reorganisatie of ontslagronde plaatsvindt, is het altijd verstandig om een arbeidsrechtadvocaat te raadplegen. Een gespecialiseerde advocaat kan u adviseren over uw positie en eventueel bijstaan in het behouden of bewaken van uw rechten.

Het arbeidsrecht is een rechtsgebied dat aan veel verandering onderhevig is. Een werkgever voldoet zo gauw niet aan de actuele gestelde eisen: een gespecialiseerde advocaat weet precies waarop gelet moet worden.

Arbeidsovereenkomst bij overname

Wanneer uw werkgever wordt overgenomen, dient uw arbeidsovereenkomst gewaarborgd te worden. U bent, met uw arbeidscontract, onderdeel van het bedrijf en dus de overname. De nieuwe eigenaar wordt uw nieuwe werkgever en kan niet ‘zomaar’ uw contract ontbinden of uw arbeidsvoorwaarden aanpassen.

Ook wanneer in uw originele contract een ‘overnameclausule’ is opgenomen, is dit vaak niet rechtsgeldig en is uw arbeidsovereenkomst beschermd.

Vormen van overname

Een bedrijfsovername kan in verschillende vormen plaatsvinden. Er kan sprake zijn van een bestuurlijke fusie, aandelenverkoop, privatisering, samenwerking met een andere partij of een andere vorm van overname.

Voor u is het van belang dat lopende contracten niet zomaar kunnen worden ontbonden, ongeacht de vorm van overname. Of het gaat om een overname van het complete bedrijf, een splitsing binnen de organisatie of over een fusie met een ander bedrijf: uw contract moet worden gewaarborgd.

Opheffing van het bedrijf

Wanneer het bedrijf niet wordt overgenomen maar wordt opgeheven, kan een contract wel ontbonden worden. Uw werkgever dient dan toestemming van het UWV te hebben om uw contract te beëindigen. Het is voor een werkgever niet zomaar mogelijk om een (gedeeltelijke) doorstart met een aantal van de werknemers te maken. Zorg dat u, ook in het geval van opheffing, altijd advies inwint van een arbeidsrechtadvocaat.

Uw contract niet overgenomen?

Wanneer bij een overname blijkt dat de nieuwe werkgever uw contract wil beëindigen, hoeft u dit niet zomaar te accepteren. Vaak zal een werkgever voorstellen een ‘vaststellingsovereenkomst’ aan te gaan, waarmee de werkgever u vraagt om akkoord te gaan met het ontslag.

Het tekenen van een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst is niet verplicht. Het is belangrijk om een dergelijke overeenkomst eerst te laten controleren door een arbeidsrechtadvocaat. Een gespecialiseerde advocaat kan in veel gevallen zorgen dat er een hogere ontslagvergoeding of betere ontslagvoorwaarden worden opgenomen.

Uw toekomst bij uw werkgever

Wanneer u na een overname niet tevreden bent met de ontwikkelingen in het bedrijf, kunt u ook een arbeidsrechtadvocaat om advies vragen. Wanneer uw functie ongewenst is veranderd, of uw arbeidsvoorwaarden toch niet blijken te zijn wat er is afgesproken, is het mogelijk dat een specialistische advocaat u kan helpen uw doel te behalen.

Arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam en Utrecht

Het arbeidsrecht is een uitgebreid vakgebied. Voor advies heeft u een specialist nodig. Bent u daarom op zoek naar juridische expertise op het gebied van arbeidsrecht in Utrecht? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht voor meer informatie over hoe wij u kunnen bijstaan. Bent u op zoek naar juridische ondersteuning in Amsterdam? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam.

Neem vrijblijvend contact op met een arbeidsrechtadvocaat van Joosten Advocaten. Ook op andere vragen over ontslag en uw rechten kunnen wij u helder en concreet advies geven.