Overplaatsing werk weigeren, kan dat?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Als werknemer kan het voorkomen dat uw werkgever u vraagt om overgeplaatst te worden naar een andere locatie, afdeling of zelfs naar het buitenland. Er kunnen verschillende redenen zijn voor een dergelijke overplaatsing, zoals het sluiten van een locatie of het verplaatsen van werkzaamheden naar een andere vestiging. 

Hoewel een dergelijke verandering voor sommige werknemers voordelen kan opleveren, kan het ook negatieve gevolgen hebben, zoals langere reistijden en een nieuwe werkomgeving. Maar kun je als werknemer een overplaatsing weigeren? En wat zijn hier de gevolgen van?

Mag je een overplaatsing weigeren?

In principe heeft de werkgever het recht om een werknemer over te plaatsen, maar er zijn factoren waarmee rekening gehouden moet worden. Zo moet de werkgever een redelijk aanbod doen en een gegronde reden hebben voor de overplaatsing.

Daarnaast kan de werkgever niet eenzijdig de arbeidsovereenkomst wijzigen, zelfs als er een wijzigingsbeding in de overeenkomst is opgenomen. De werkgever moet in gevallen waar contractueel vastgelegde zaken veranderen, zoals de functie of het salaris, instemming van de werknemer krijgen.

In de situatie waarin een werkgever een onredelijk aanbod doet kan een werknemer een verzoek tot verplaatsing weigeren. Bijvoorbeeld als de werknemer geen rijbewijs heeft en de nieuwe locatie niet met het openbaar vervoer te bereiken is. Ook als de overplaatsing leidt tot onredelijke reistijden of hoge kosten voor de werknemer, kan de werknemer weigeren om overgeplaatst te worden. Het is echter belangrijk om dit goed te onderbouwen en eventuele alternatieven aan te dragen. 

Gevolgen van het weigeren van een overplaatsing

Als de werkgever een redelijk voorstel heeft gedaan en de werknemer weigert zonder goede reden, kan dit worden gezien als werkweigering. Het weigeren van een overplaatsing kan dan ook verschillende gevolgen hebben. 

  • Ten eerste kan het weigeren van een verplaatsing leiden tot een verstoorde arbeidsverhouding tussen de werkgever en werknemer, waardoor het lastiger kan worden om in de toekomst samen te werken;
  • Daarnaast kan de werkgever besluiten om het salaris te stoppen;
  • Als laatste kan het weigeren van een overplaatsing zelfs leiden tot ontslag. Als de werkgever vindt dat de werknemer niet voldoet aan zijn verplichtingen, kan dit in uiterste gevallen leiden tot ontslag op staande voet. In dit geval heeft de ontslagen werknemer vaak geen recht op WW-uitkering.

Het is dus belangrijk om een goede reden te hebben voor het weigeren van een overplaatsing. Als de werknemer een gegronde reden heeft en dit goed kan onderbouwen, zal dit minder snel worden gezien als werkweigering.

Arbeidsrechtadvocaat Utrecht en Amsterdam

Al met al is het weigeren van een overplaatsing op het werk een complexe kwestie met verschillende gevolgen en juridische aspecten. Het is belangrijk om als werknemer en werkgever goed na te denken en eventuele redenen goed te onderbouwen voordat er een beslissing wordt genomen.

Als u twijfelt over uw situatie met betrekking tot overplaatsing op het werk, neem dan gerust contact met ons op voor juridisch advies. Onze advocaten staan klaar om u te helpen.