Wordt het weigeren van een overplaatsing gezien als werkweigering?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Het kan voorkomen dat uw werkgever u vraagt om overgeplaatst te worden naar een andere locatie, afdeling of zelfs naar het buitenland. Er kunnen verschillende redenen zijn voor een dergelijke overplaatsing, zoals het sluiten van een locatie of het verplaatsen van werkzaamheden naar een andere vestiging. 

Een overplaatsing kan nadelen opleveren voor u, zoals langere reistijden en een nieuwe werkomgeving. 

Mag een werknemer een overplaatsing weigeren? En wat zijn hier de gevolgen van? We vertellen u er meer over in dit blog.

Mag ik een overplaatsing weigeren?

Een werkgever heeft het recht om een werknemer over te plaatsen. Maar dit mag niet zomaar, er zijn factoren waarmee rekening gehouden moet worden. Zo moet de werkgever een redelijk aanbod doen en een gegronde reden hebben voor de overplaatsing.

In de situatie waarin een werkgever een onredelijk aanbod doet kan een werknemer een verzoek tot verplaatsing weigeren. Bijvoorbeeld als de werknemer geen rijbewijs heeft en de nieuwe locatie niet met het openbaar vervoer te bereiken is. Ook als de overplaatsing leidt tot onredelijke reistijden of hoge kosten voor de werknemer, kan de werknemer weigeren om overgeplaatst te worden. Het is echter belangrijk om dit goed te onderbouwen en eventuele alternatieven aan te dragen. 

Wijzigen arbeidsovereenkomst

Een overplaatsing moet vastgelegd worden in de arbeidsovereenkomst en betekent een contractwijziging. De werkgever mag de arbeidsovereenkomst niet eenzijdig wijzigen, zelfs als er een wijzigingsbeding in de overeenkomst is opgenomen. De werkgever moet in gevallen waar contractueel vastgelegde zaken veranderen, zoals de functie of het salaris, instemming van de werknemer krijgen.

Gevolgen van het weigeren van een overplaatsing

Als de werkgever een redelijk voorstel heeft gedaan en de werknemer weigert zonder goede reden, kan dit worden gezien als werkweigering. Het weigeren van een overplaatsing kan dan ook verschillende gevolgen hebben. 

  • Ten eerste kan het weigeren van een verplaatsing leiden tot een verstoorde arbeidsverhouding tussen de werkgever en werknemer, waardoor het lastiger kan worden om in de toekomst samen te werken;
  • Daarnaast kan de werkgever besluiten om het salaris te stoppen;
  • Tenslotte kan het weigeren van een overplaatsing zelfs leiden tot ontslag. Als de werkgever vindt dat de werknemer niet voldoet aan zijn verplichtingen, kan dit in uiterste gevallen leiden tot ontslag op staande voet. In dit geval heeft de ontslagen werknemer vaak geen recht op WW-uitkering.

Het is dus belangrijk om een goede reden te hebben voor het weigeren van een overplaatsing. Als de werknemer een gegronde reden heeft en dit goed kan onderbouwen, zal dit minder snel worden gezien als werkweigering.

Bezwaar tegen overplaatsing

Heeft u te maken met overplaatsing en bent u het hier niet mee eens? Schakel dan altijd een arbeidsrechtadvocaat in die u bijstaat. Samen met uw advocaat onderbouwt u uw redenen voor het weigeren. Zo voorkomt u dat er sprake is van werkweigering.

Arbeidsrechtadvocaat Utrecht en Amsterdam

Al met al is het weigeren van een overplaatsing op het werk een complexe kwestie met verschillende gevolgen en juridische aspecten. Het is belangrijk om als werknemer en werkgever goed na te denken en eventuele redenen goed te onderbouwen voordat er een beslissing wordt genomen.

Bent u op zoek naar professioneel advies op het gebied van arbeidsrecht in Utrecht? Lees dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht voor waardevolle inzichten. Voor vergelijkbare informatie over arbeidsrecht in Amsterdam, raden we u aan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam te lezen.

Als u twijfelt over uw situatie met betrekking tot overplaatsing op het werk, neem dan gerust contact met ons op voor juridisch advies. Onze advocaten staan klaar om u te helpen.