Verkeersongeval met zwakke verkeersdeelnemer: wie is aansprakelijk?

Ellis Goyarts Advocaat letselschade

Bij een verkeersongeval zijn meestal meerdere partijen betrokken. De meeste ongelukken vinden plaats met personenauto’s, maar ook fietsers zijn vaak slachtoffer van een verkeersongeval.

Als fietser en voetganger behoort u volgens de Wegenverkeerswet tot de zogenaamde ‘zwakke verkeersdeelnemers’. Voor zwakke verkeersdeelnemers kent de wet een speciale regeling, omdat zij extra kwetsbaar zijn in het verkeer.

U leest er meer over in deze blog.

Gemotoriseerd verkeer altijd minimaal 50% aansprakelijk

Als er een ongeluk plaatsvindt tussen een gemotoriseerde verkeersdeelnemer en een zwakke verkeersdeelnemer (fietser of voetganger), dan is de bestuurder van het motorrijtuig altijd voor minimaal 50% aansprakelijk. Dit geldt ook als het ongeluk door de zwakke verkeersdeelnemer werd veroorzaakt.

Op deze manier worden de zwakke verkeersdeelnemers extra beschermd tegen de risico’s die ontstaan door gemotoriseerd verkeer. Door deze aansprakelijkheidsregel hoopt de wetgever namelijk dat de bestuurder van een motorrijtuig extra oplettend is in het verkeer.

Rechter bepaalt percentage

Hoewel de bestuurder van een motorrijtuig altijd voor minimaal 50% aansprakelijk is bij een ongeval met een zwakkere deelnemer, kan ook de zwakke verkeersdeelnemer aansprakelijk worden gehouden voor de letselschade die door het ongeval is ontstaan. Bijvoorbeeld omdat de zwakkere verkeersdeelnemer de verkeersregels heeft overtreden.

Als het ongeluk is veroorzaakt door de zwakke verkeerdeelnemer, dan kan die voor maximaal 50% aansprakelijk worden gehouden.

Soms beslist de rechter dat de zwakke verkeersdeelnemer ondanks eigen schuld voor een lager percentage aansprakelijk is of zelfs helemaal niet aansprakelijk is. Het hangt geheel van de omstandigheden en de rechter af hoeveel dit percentage dan zal zijn. Een gespecialiseerde letselschadeadvocaat kan u hier meer over vertellen.

Ongeval tussen twee zwakke verkeersdeelnemers

Een ongeval kan ook plaatsvinden tussen twee zwakke verkeersdeelnemers, bijvoorbeeld als twee fietsers op elkaar botsen. Wie is dan aansprakelijk?

Bij een ongeval tussen twee verkeersdeelnemers moet bepaald worden wie schuld heeft aan het ongeluk. Als duidelijk is wie een verkeersfout heeft gemaakt en diegene erkent zijn of haar aansprakelijkheid, dan is deze partij voor 100% aansprakelijk voor de letselschade.

Hebben beide partijen schuld aan het ongeluk? Dan moet bepaald worden voor welk percentage elke partij aansprakelijk is.

Schadeposten door verkeersongeval

Als u letselschade oploopt door een verkeersongeval kunt u te maken krijgen met vele verschillende schadeposten.

Het totale bedrag dat aan schadevergoeding wordt uitgekeerd is per ongeval verschillend en afhankelijk van de ernst van uw letsel en de gevolgen voor uw verdere leven. Veel voorkomende schadeposten zijn:

  • Medische kosten
  • Vervoerskosten
  • Huishoudelijke hulp
  • Smartengeld
  • Verlies aan inkomen

Het in kaart brengen van alle schadeposten en het berekenen van de hoogte van de schadevergoeding is een complexe taak. Het is daarom belangrijk om na een ongeval zo snel mogelijk een letselschadeadvocaat in de arm te nemen. De advocaat weet precies hoe deze berekening gemaakt moet worden en welke schadeposten voor uw situatie van belang zijn.

Letselschade advocaat Utrecht

Heeft u te maken met letselschade door een verkeersongeval?

Een letselschade advocaat van Joosten Advocaten helpt u graag met de afwikkeling van uw letselschadezaak.