Is een werkgever verplicht mijn verlof goed te keuren?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Is uw werkgever verplicht om uw verlof goed te keuren? Of mag uw werkgever het verlof weigeren?

Uw werkgever is in elk geval verplicht om u de mogelijkheid te geven uw vakantiedagen te gebruiken. U heeft de plicht om uw vakantiedagen op te nemen binnen de gestelde termijn. Uw werkgever moet er dus voor zorgen dat u de ruimte krijgt om deze dagen ook tijdig op te nemen.

Vakantie aanvragen: de werknemer bepaalt

In de meeste beroepsgroepen is de werknemer initiatiefnemer en bepalend voor het aangeven van verlofdagen. De werkgever dient te zorgen dat het aanvragen van vakantie mogelijk is.

Het verlof afkeuren mag dan ook niet zomaar: een werkgever heeft hier een goede reden voor nodig. Een werkgever is verplicht om binnen twee weken op een verlofaanvraag te reageren.

Lees ook: coronacrisis: kan mijn werkgever mij verplichten vakantiedagen op te nemen?

Redenen tot afkeuren verlof

Een werkgever kan een verlofaanvraag voor werk alleen afkeuren met een gewichtige reden. Een gewichtige reden voor het afkeuren van verlof kan bijvoorbeeld zijn:

  • (Verwachte) extreme drukte in de periode dat het verlof wordt aangevraagd.
  • Reeds ingediend verlof van collega’s in dezelfde periode.
  • Afwezigheid van collega’s of vervangers om een andere reden, bijvoorbeeld ziekte.

Verlof afkeuren zonder goede reden?

Wanneer je werkgever geen (gewichtige) reden heeft om het verlof af te keuren, maar toch laat weten dat het verlof niet is goedgekeurd, is het verstandig om met uw werkgever in gesprek te gaan.

Goed werkgeverschap én goed werknemerschap zijn nodig voor het behouden van een goede arbeidsrelatie. Wanneer uw werkgever niet meewerkt, is overleg over de gewenste verlofdagen de eerste stap.

Lees ook: vakantie geannuleerd: kan ik mijn verlof weer intrekken?

Kan een werkgever verleend verlof weer intrekken?

Wanneer er verlof is verleend door de werkgever, maar dit later weer wordt ingetrokken, is de werkgever aansprakelijk voor uw eventuele onkosten. Het is mogelijk dat een werkgever uw vakantie met een dringende reden weer intrekt, maar de gevolgen zijn dan ook ten koste van de werkgever.

Zo moet het bedrijf de onkosten of schadeposten voor uw misgelopen, geannuleerde of ingekorte vakantie vergoeden. Kunt u het niet eens worden met uw werkgever, of dreigt er een conflictsituatie te ontstaan? Neem dan vrijblijvend contact op met een arbeidsrechtadvocaat.

Niet eens met afkeuren verlof van werkgever

Heeft uw werkgever uw verlofaanvraag afgekeurd, maar bent u het niet eens met de motivatie? De eerste stap is om met uw werkgever in overleg te gaan. Samen bespreekt u uw wensen en de mogelijkheden.

Wanneer het niet lukt hier samen uit te komen, kunt u een advocaat vragen om advies over uw situatie.

Lees ook: recht op onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie?

Hulp van een arbeidsrechtadvocaat

De advocaten van Joosten Advocaten in Utrecht en Amsterdam kunnen u adviseren of bijstaan bij een arbeidsconflict. Wij zijn ervaren in het vertegenwoordigen van uw rechten als werknemer, en komen op voor uw belang.

Wilt u meer lezen over arbeidsrecht? Bekijk dan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht of arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam.

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen voor een advies van een van onze arbeidsrechtadvocaten.