Wanneer kan mediation een uitkomst bieden?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Mediation is een manier om samen met een andere partij tot een oplossing te komen over een geschil. Hierbij wordt de hulp van een conflictbemiddelaar ingeschakeld: de mediator. Aan de hand van gesprekken probeert een mediator te bemiddelen tussen de partijen.

Mediation wordt toegepast bij allerlei soorten conflictsituaties. Zo kan mediation ook uitkomst bieden bij een arbeidsconflict tussen bijvoorbeeld werkgever en werknemer. De relatie moet dan nog wel goed genoeg zijn om samen om tafel te kunnen gaan.

Conflictsituaties op het werk

Arbeidsconflicten komen regelmatig voor. Meestal is dit tussen werkgever en werknemer, bijvoorbeeld over een concurrentiebeding bij ontslag of vanwege discriminatie. Soms is er ook sprake van conflictsituaties tussen collega’s. Dit kan onder andere ontstaan als een liefdesrelatie op de werkvloer spaak loopt.

Een arbeidsgeschil kan tot leiden tot verzuim en soms zelfs tot ontslag. Om dit te voorkomen is het belangrijk om tijdig actie te ondernemen om het arbeidsgeschil op te lossen. Rustig met elkaar in gesprek gaan, aan tafel met een mediator, kan dan de oplossing zijn.

Wat doet een mediator?

De mediator leidt het gesprek en richt zich vooral op bewaken van het proces. De mediator probeert hiervoor een situatie te creëren waarin partijen goed naar elkaar luisteren. Het doel is om uiteindelijk op een snelle en efficiënte wijze tot een oplossing te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Bij arbeidsconflicten kan gekozen worden voor 2 vormen van mediation:

  1. Herstelmediation
  2. Exit-mediation

Herstelmediation

Herstelmediation wordt ingezet om de arbeidsrelatie te herstellen, zodat deze behouden kan worden. Vaak is deze vorm van mediation effectief als er conflicten zijn ontstaan door ongewenste omgangsvormen, zoals pesten of discriminatie. Door met behulp van mediation hier rustig over in gesprek te gaan, kan het geschil vaak worden opgelost.

Exit-mediation

Exit-mediation wordt ingezet wanneer voortzetting van de arbeidsrelatie niet meer mogelijk is. Bij exit-mediation wordt aan de hand van een onderhandelingsproces het arbeidscontract in goed overleg beëindigd. Er worden gezamenlijk afspraken gemaakt en daardoor ontstaat dus een ontslag met wederzijds goedvinden. De afspraken worden in het beëindigingsovereenkomst opgenomen.

Arbeidsrecht advocaat inschakelen

Soms is de relatie tussen werkgever en werknemer dusdanig slecht dat mediation geen uitkomst kan bieden. Met elkaar aan tafel gaan om te praten is dan namelijk geen optie.

In dat geval kunt u een arbeidsrecht advocaat inschakelen om de zaak voor te leggen aan de rechter. De rechter beslist uiteindelijk wie gelijk heeft.

Het voordeel van een arbeidsrecht advocaat is dat deze precies weet waar hij het over heeft en op de hoogte is van alle regels over arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is vrij ingewikkeld. Veel mediators beschikken niet over juridische deskundigheid.

Arbeidsrecht advocaat bij arbeidsconflict

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen bij een arbeidsgeschil? Neem dan contact op met een van onze advocaten. U kunt ook ons contactformulier gebruiken.